AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Borgermøde om Danmarks rapport til FN’s Menneskerettighedsråd

Borgermøde om Danmarks rapport til FN’s Menneskerettighedsråd

Hvor ser du udfordringer for menneskerettighederne i Danmark? Hvor mærker du menneskerettighederne i din hverdag? Og hvad ville du lave om, hvis du kunne? Nu har du anledningen til at fortælle os, hvordan Danmark bedre kan sikre vores allesammens rettigheder.

Tidspunkt

03.03.2020 kl. 18.00 - 20.00

Beskrivelse

Danmark skal aflevere sin tredje rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i oktober 2020, og Udenrigsministeriet ønsker at inddrage borgernes bidrag i processen. Derfor afholder Udenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder en række borgermøder landet over sammen med universiteterne. Mødet i Aalborg dækker hele Nordjylland og arrangeres med Aalborg Universitet og FN-forbundet i Nordjylland. 

Håbet er at modtage bidrag fra borgerne om menneskeretlige problemer, som opleves i deres arbejds- og hverdag. Bidragene vil blive inddraget i Udenrigsministeriets overvejelser om færdiggørelsen af den endelige rapport. Du kan give din holdning tilkende, men der vil ikke på mødet være mulighed for at gå nærmere ind i din eventuelt verserende sag ved offentlige myndigheder. 


PROGRAM

18.00 - Velkomst og intro v. Lektor Jesper Lindholm, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU Jura

18.10 - Udenrigsministeriet: Oplæg om rapporten og FN’s System v. Chefkonsulent Lene Schumacher

18.20 - Institut for Menneskerettigheder: Menneskerettigheder i Danmark v. Monitoreringschef Christoffer Badse

18.30 - Oplæg 1: Behandling af frihedsberøvede v. Professor Birgit Feldtmann, AAU Jura 

18.35 - Oplæg 2: Menneskehandel i Nordjylland v. Post.doc. Mette Rømer, AAU Sociologi og Socialt Arbejde

18:40 Oplæg 3: Verdensmål og menneskerettigheder set fra FN-Forbundet i Nordjylland,   v. bestyrelsesformand Finn Reske-Nielsen

18:45 - Oplæg 4: Region Nordjylland og menneskerettigheder,  v. Regionsrådsformand Ulla Astman 

18.55 - Spørgsmål og svar vedrørende oplæg 19.20 Bidrag til rapporten fra tilstedeværende borgere 19.55 Afrunding ved ordstyrer – oplysning om videre proces 


Målgruppe

Alle er velkomne! Arrangørerne håber på stort fremmøde fra borgere med alle baggrunde, fra studerende, børn og unge, fra civilsamfundsorganisationer og fra politikere i Nordjylland og repræsentanter fra myndigheder.


Yderligere information

Henvendelse om arrangementet sker til studienævnssekretær Hanne Kragh på hk@law.aau.dk, herunder om behov for tegnsprogstolk.

Download pdf om arrangementet

Vel mødt til et spændende og inddragende arrangement!

Pris

Der er gratis adgang, og man er velkommen til bare at møde op.

Arrangør

Udenrigsministeriet, Institut for Menneskerettigheder, FN-forbundet i Aalborg og Aalborg Universitet

Adresse

Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg, lokale 3.017 (Auditorium)

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen