AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Boligdag 2019

Boligdag 2019

Kom med, når vi sætter fokus på omdannelse af udsatte boligområder og betydningen af beboernes sociale mix på Boligdag 2019.

Tidspunkt

06.11.2019 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

Flere boligområder er som del af den såkaldte ghettopakke blevet pålagt at nedbringe antallet af almene familieboliger. For mange boligområder betyder det nedrivning eller ombygning af boliger, og at helt nye boligtyper bliver en del af boligområdet. På boligdagen ser vi på, hvad der sker, når man ændrer det sociale mix i et boligområde, og hvordan man kan koble fysiske og sociale indsatser. Hvilke typer af problemer kan der opstå, når man ændrer kvarterets sammensætning, og hvad kan man gøre for at løse problemerne?

På boligdagen tager vi pulsen på boligområder og de udviklingsplaner, der nu foreligger. Vi drøfter bosætningspolitik, genhusningsproblematikker, arkitektoniske løsninger og udfordringer ved det sociale mix ud fra både dansk og international forskning og praksis.

Boligdagen retter sig mod boligorganisationer, boligsociale konsulenter, kommunale forvaltninger og rådgivere.

Boligdagen holdes i samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling, og programmet er udviklet i samarbejde med en række repræsentanter for kommunalforvaltninger og boligorganisationer.

 

Se programmet for Boligdag 2019 på www.boligdag.dk

 

VI RÅDER TIL HURTIG TILMELDING

Da vi har et begrænset antal pladser, opfordrer vi til hurtig tilmelding.

 

Tilmeld dig boligdag 2019

DATO

6. november 2019 kl. 9.00 til 16.00

Pris

Kr. 1.200 ekskl. moms

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen