AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
 Konference: Aktionsforskning –tradition og fornyelse

Konference: Aktionsforskning –tradition og fornyelse

Dansk AktionsforskningsNetværk (DAN)s konference den 22.-23. november. Tema og formål Temaet for denne 11. nationale konference er aktionsforskning i forhold til deltagelsesperspektivet, dets historik samt dets perspektiver for fremtiden. Konferencen tematiserer således, hvor aktionsforskningens deltagelsesperspektiver kommer fra, og hvor den er på vej hen. Forskning, der handler om brugerinvolvering, demokrati, læring, forskerrolle mv., vil således være omdrejningspunktet.

Tidspunkt

22.11.2018 kl. 09.00 - 23.11.2018 kl. 18.30

Beskrivelse

Dansk AktionsforskningsNetværk (DAN)s konference den 22.-23. november.

Tema og formål

Temaet for denne 11. nationale konference er aktionsforskning i forhold til deltagelsesperspektivet, dets historik samt dets perspektiver for fremtiden. Konferencen tematiserer således, hvor aktionsforskningens deltagelsesperspektiver kommer fra, og hvor den er på vej hen. Forskning, der handler om brugerinvolvering, demokrati, læring, forskerrolle mv., vil således være omdrejningspunktet. Også forskning, der behandler spørgsmål om forholdet mellem deltagelse, teoriudvikling og praksis er velkomne, ligesom forskning med fokus på forhold omkring kundskab og handling, eller aktionsforskningens historiske, nutidige eller fremtidige samfundsmæssige rolle er velkomne. I konferencens arbejdssessions inviteres til at formidle forskning på forskellige måder: 1) i paperpræsentationer, 2) i workshops om konkrete metoder, eller 3) i ”praktikersporet” beregnet til formidling af praktiske erfaringer med at være deltager i aktionsforskningsprojekter. Se nærmere beskrivelse under fanen ”Arbejdssessions – præsentationsformer"

Indhold

Konferencen forløber over to dage og består af to offentlige forelæsninger samt de nævnte forskellige typer af parallelle arbejdssessions for konferencedeltagerne. For de tilmeldte konferencedeltagere bliver der efter middagen mulighed for at udveksle erfaringer under mere uformelle omstændigheder.

De offentlige forelæsninger holdes af:

Brendan McCormack, professor, Queen Margaret University, Skotland, UK:

Being Critical and Creative in Action Research: Doing, Being and Becoming a Person-centred Researcher

This presentation will explore critical creativity as a philosophical, theoretical and methodological framework for participatory action research.  Critical creativity has as its focus the transformation of self and others through creative and authentic engagement with the intention of achieving flourishing for all.  I will outline the framework of critical and creative action research and illustrate with examples from my own research and that of colleagues.

Olav Eikeland, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge

Går de opp i en høyere enhet?

Aksjonsforskning, organisasjons-læring og demokrati: lokale medvirkningsprosesser og kosmopolitisk universalisme

Denne præsentation vil tage udgangspunkt i aktionsforskning i sammenhæng med organisatoriske læreprocesser, og deraf affødte potentialer og problemstillinger omkring demokratisk deltagelse i organisationens liv. Spørgsmål om forholdet mellem demokrati og deltagelse tages op som et afsæt for at undersøge, hvilke kompetencer demokratisk deltagelse på samme tid forudsætter og udvikler hos individer og organisationer. Sammenhænge og indre modsætninger mellem konkrete deltagelsesprocesser i lokale kontekster og videnskabelige kriterier for gyldighed diskuteres i lyset af en aristotelesk tilgang til kosmopolis og universalisme.

Gå til konferences hjemmeside

Pris

2500

Arrangør

Dansk AktionsforskningsNetværk

Adresse

Rendsburggade 14, 9000 Aalborg

Tilmelding inden

05.10.2018 kl. 12.00

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen