AAU logo

AAU ALUMNI

Thomas Pank Roulund - Global Graduate ved Grundfos og Kandidat i Electro-Mechanical System Design

Thomas Pank Roulund - Global Graduate ved Grundfos og Kandidat i Electro-Mechanical System Design

Thomas Pank Roulund har oplevet overgangen fra studerende til færdiguddannet som en periode, hvor han skulle genopfinde sig selv. Han ser dog frem til at begynde på arbejdsmarkedet i et job hos Grundfos, som han fik allerede inden han dimitterede.

Hvad drømmer/drømte du om som nyuddannet?

Ny teknologi og nye udfordringer har altid interesseret og motiveret mig meget, så jeg håbede på at kunne finde et arbejde, hvor jeg arbejdede med at skabe produkter, som kommer til at forbedre fremtiden.
 

Hvad gjorde du for at forberede dig til livet efter studierne?

Det jeg nok mest tænkte på var at finde et arbejde, som jeg synes ville være det bedste springbræt for at komme godt i gang med min karriere. Derfor brugte jeg meget tid på jobmesser, skrive CV og deltage i kompetencekurser, således jeg var godt rustet på, når jeg skulle i gang med at søge arbejde.
 

Hvad er/var dine forventninger til arbejdslivet?

Mine forventninger er at komme ud og prøve kræfter med de problemstillinger Grundfos nu engang har og gøre mit bedste for at løse disse. Derudover glæder jeg mig til at arbejde med en masse erfarne kollegaer og lære fra dem, hvad det vil sige at være ingeniør.
 

Hvordan oplevede du tiden lige efter, at du var blevet færdig på universitetet?

Det giver en underlig tomhed at være færdig. På den ene side har det været et langt forløb at læse på universitetet, og der har været mange udfordringer. På den anden side er de 5 år gået virkelig hurtig, og jeg kommer til at savne de mennesker og oplevelser, der er forbundet til AAU.
 

Hvad har overgangen fra at være studerende til at være færdiguddannet betydet for din identitet og selvopfattelse? Hvordan har du tacklet en evt. ændring?

Man er nødt til at prioritere studiet og projektskrivningen højest, når man læser, og det er nogle gange på bekostning af fritidshobbyer osv. Derfor føler jeg på visse punkter, at jeg skal ud og genopfinde mig selv, når hele mit liv har været i uddannelse.
 

Oplever du, at andres syn på dig har ændret sig, idet du gik fra studerende til færdiguddannet? I så fald hvordan?

Nej ikke sådan markant. Mest at de synes, det er flot, at man er kommet igennem et svært studie.
 

Er du kommet i job?

Ja, jeg starter den 01-09-2017 som Global Graduate ved Grundfos.
 

Hvor lang tid gik der, fra du dimitterede til du kom i job? Og hvordan oplevede du perioden som ledig?

Jeg fik mit arbejde inden jeg var færdig med Uni. Derfor har jeg blot nydt en lang sommerferie.
 

Har du gjort dig nogen erfaringer, som du vil give videre til studerende eller nyuddannede?

Synes det vigtigste, når man studerer, er at sørge for at lave noget andet end kun at gå op i studiet. Jeg har særligt haft stor glæde af frivilligt arbejde indenfor universitetsmiljøet, hvor man lærer folk fra andre studier end ens eget at kende.
 

Hvilke forventninger har du til AAU Alumni, og hvordan vil du bruge AAU Alumni i din fremtidige karriere?

Jeg tænker, det er en god måde at holde forbindelsen til AAU og fortsat udvikle mit netværk.

 

Blå bog for Thomas Pank Roulund

Fødeår og –by: 1992 Hornum

Uddannelse på AAU: Electro-Mechanical System Design

Dimissionsår: 2017

Nuværende job: Global Graduate ved Grundfos