AAU logo

AAU ALUMNI

Svend Erik Pedersen - Stadsingeniør i Aalborg Kommune

Svend Erik Pedersen - Stadsingeniør i Aalborg Kommune

Svend Erik Pedersen valgte anlægsingeniøruddannelsen, fordi han ønskede at bidrage til den fysiske udvikling af vores samfund. Som nyuddannet drømte han om at blive involveret i store havne- og vejprojekter – og det blev virkeligheden i hans arbejdsliv. Han bidrager stadig til udviklingen af vores samfund, nu som stadsingeniør i Aalborg Kommune.

Hvordan har jeg gjort brug af min uddannelse og AAU-kompetencer?

Den problemorienterede studieform har styrket mine analytiske evner, samtidig med at arbejdet i grupper har givet mig solide kompetencer i forhold til at arbejde i et team og bidrage til, at et team fungerer godt.

 

Mit bedste AAU-minde?

Da jeg som 25-årig stod med min etårige søn på armen og modtog karakteren for min afsluttende eksamen.

 

Hvorfor valgte jeg at læse på Aalborg Universitet frem for på et andet universitet?

Studieformen med den projektorienterede undervisning tiltalte mig meget, samtidig med at jeg fandt, at det at samarbejde i grupper var en form, der virkede interessant. Og så lå studiet i Jylland.

 

Hvorfor valgte jeg den uddannelse, jeg gjorde, og ville jeg have valgt anderledes i dag?

Jeg valgte uddannelsen som anlægsingeniør, da jeg gerne ville være med til at bidrage til den fysiske udvikling af vores samfund.

 

Hvad drømte jeg om som nyuddannet?

Min store drøm som nyuddannet var at blive involveret i store havne- og vejprojekter. Enten som projekterende eller som udførende.

 

Mit hidtidige karriereforløb

De første 11 år af min karriere var jeg ansat ved Nordjyllands Amt, med et enkelt år ind imellem ved Statshavnsadministrationen i Frederikshavn. De sidste tre år ved amtet var jeg faglig leder for Amtsvejvæsenets Anlægsgruppe. Derefter fulgte godt 11 år ved Rambøll, hvor jeg var ansat på kontoret i Aalborg. I Rambøll startede jeg som projektleder på primært større vejprojekter og havnerelaterede anlægsprojekter. I 2010 blev jeg afdelingsleder, og de sidste 2 år i firmaet var jeg både afdelingsleder og markedsdirektør for kontoret i Aalborg. Siden 1. oktober 2016 har jeg været Stadsingeniør i Aalborg Kommune.

 

En typisk arbejdsdag for mig

En stor del af min arbejdsdag foregår med møder i mange forskellige fora: Primært i forhold til ledelsen af By- og Landskabsforvaltningen, ledelsen af egen forvaltningsgren og serviceringen af det politiske niveau. Jeg finder det yderst spændende at agere i krydsfeltet mellem det politiske niveau og embedsmandsniveauet.

 

Mine fremtidsdrømme

Min fremtidsdrøm er at bidrage til den fortsatte udvikling af Aalborg Kommune og at være med til at sætte Aalborg på landkortet som frontløber i forhold til at understøtte nye og intelligente mobilitetsformer.

 

Hvad betyder det, at Aalborg Universitet fortsat har en interesse i mig efter endt uddannelse?

Jeg synes, at det er rigtig dejligt, at Aalborg Universitet har interesse for mig, og jeg nyder stor glæde af løbende at samarbejde med universitetet.

 

Har du et godt karriereråd til studerende og nyuddannede?

Vær åben og fleksibel over for de muligheder, der åbner sig for jer. Hav fokus på at yde jeres bedste, der hvor I er – så skal de spændende muligheder nok dukke op.

 

Blå bog for Svend Erik Pedersen

Uddannelse på AAU: Civilingeniør fra Anlægssektorens Konstruktionslinje

Fakultetstilknytning: Teknisk-Naturvidenskabelig

Campustilknytning: Aalborg

Dimissionsår: 1992

Nuværende job: Stadsingeniør, Aalborg Kommune