AAU logo

AAU ALUMNI

Søren Bang-Kristjansen - Specialkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Søren Bang-Kristjansen - Specialkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Søren fremhæver, at de metodiske kundskaber, som han fik med sig fra sociologiuddannelsen på AAU, var en af hovedårsagerne til, at han fik sit første job i det daværende Videnskabsministerie, hvor han også var i praktik. Ministeriet har siden da ændret navn, men Søren er stadig ansat og har gennem sit karriereforløb varetaget flere forskellige arbejdsopgaver.

Hvordan har jeg gjort brug af min uddannelse og AAU-kompetencer?

Jeg blev i høj grad ansat på baggrund af mine metodiske kompetencer. Derudover var det en stor fordel for mig, at jeg var vant til at arbejde projektorienteret og derved dele mine arbejdsopgaver med andre. Derudover havde jeg specialiseret mig i uddannelse gennem mine projekter.
 

Mit bedste AAU-minde?

Sommerdagene under projekterne på campus i Aalborg, hvor de grønne arealer virkelig kom til deres ret.
 

Hvorfor valgte jeg at læse på Aalborg Universitet frem for på et andet universitet?

Dels arbejdsformen med projektarbejde på AAU og dels, at en stor flok venner rykkede til Aalborg på samme tid.
 

Hvorfor valgte jeg den uddannelse, jeg gjorde, og ville jeg have valgt anderledes i dag?

Jeg valgte bestemt ikke sociologiuddannelsen, fordi jeg regnede med, at jeg senere ville beskæftige mig som embedsmand. Jeg valgte sociologiuddannelsen, fordi jeg var/er meget interesseret i mennesker, samfund og sociale sammenhænge. Skulle jeg vælge uddannelse i dag, ville jeg nok vælge en mere klassisk forvaltningsuddannelse.
 

Hvad drømte jeg om som nyuddannet?

Som nyuddannet så jeg mest af alt frem til at få prøvet mine kompetencer af i praksis. Under min kandidatuddannelse omhandlede stort set alt jeg lavede uddannelse, og det var derfor et perfekt match for mig, at jeg fik et job indenfor netop det område.
 

Mit hidtidige karriereforløb

På semesteret før jeg skulle skrive mit speciale var jeg i et projektorienteret forløb (praktik) hos Videnskabsministeriet, som det hed dengang. Jeg blev senere ansat i ministeriet, og har siddet på stort set samme kontorstol siden, men styrelser og ministeriet har efterhånden heddet mange forskellige ting, og forskellige arbejdsopgaver er flyttet ind og ud af ministeriet. Mens jeg stadig var relativt nyuddannet, var jeg udlånt fra ministeriet til et sekretariat, som skulle betjene regeringsudvalg (Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser). Jeg startede min karriere i ministeriet med at være statistiker og analytiker, og jeg blev i høj grad ansat på baggrund af de metodiske kompetencer, som jeg havde tilegnet via. sociologiuddannelsen. Undervejs har mine arbejdsopgaver flyttet sig i retningen af mere klassiske styrings- og tilsynsopgaver.
 

En typisk arbejdsdag for mig

Jeg tilbringer det meste af min arbejdsdag foran computeren og med at gå til møder. Jeg har begrænset borgerkontakt i min funktion.
 

Mine fremtidsdrømme

Jeg vil gerne varetage en lederfunktion engang i fremtiden og gerne indenfor offentlig administration.
 

Hvad betyder det, at Aalborg Universitet fortsat har en interesse i mig efter endt uddannelse?

Det betyder meget. Ikke nødvendigvis så meget for mig personligt, men det kan forhåbentlig give noget viden tilbage til uddannelser og til de nuværende og kommende studerende.
 

Har du et godt karriereråd til studerende og nyuddannede?

Det har været et stort plus for mig, at jeg har været i et projektorientret forløb (praktik), og at jeg har haft et studierelevant job, mens jeg har studeret. Man skal naturligvis passe sine studier, men det er vigtigt at få noget relevant erhvervserfaring sideløbende. Jeg kigger selv meget efter det i ansøgninger og CV, når jeg er med til at ansætte nye medarbejdere.

 

Blå bog for Søren Bang-Kristjansen

Uddannelse på AAU: Sociologi

Fakultetstilknytning: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Campustilknytning: Aalborg

Dimissionsår: 2013

Nuværende job: Specialkonsulent (Uddannelses- og Forskningsministeriet)