AAU logo

AAU ALUMNI

Marie Hald Thisted - Adjunkt på UCN og kandidat i sociologi

Marie Hald Thisted - Adjunkt på UCN og kandidat i sociologi

Marie Hald Thisted har gennem sit studie haft meget fokus på at skabe en tydelig faglig profil, hvilket var grundlaget for, at hun både er uddannet sociolog og jordemoder. Hun fremhæver, at det er vigtigt, at man i løbet af kandidatuddannelsen finder frem til, hvilke spidskompetencer man har og profilere sig ud fra dette, særligt gennem studiejobs/frivilligt arbejde

Hvad drømmer/drømte du om som nyuddannet?

Muligheden for at undervise og bedrive forskning.
 

Hvad har du gjort for at forberede dig til livet efter studierne?

Jeg har sideløbende med færdiggørelsen af min kandidatuddannelse været ansat som adjunktvikar på Jordemoderuddannelsen, UCN, da jeg også er uddannet jordemoder. Jeg gjorde derfor ikke nogle særlig forberedelser, da jeg var stillet en fastansættelse i udsigt, når jeg havde færdiggjort min kandidatudannelse i sociologi.
 

Hvad er/var dine forventninger til arbejdslivet?

Jeg havde en forventning om at få mulighed for at involvere mig mere i forskningsprojekter.
 

Hvordan oplevede du tiden lige efter, at du var blevet færdig på universitetet?

Som en stor lettelse, da jeg har arbejdet fuldtid, mens jeg skrev speciale.
 

Hvad har overgangen fra at være studerende til at være færdiguddannet betydet for din identitet og selvopfattelse? Hvordan har du tacklet en evt. ændring?

Det har ikke medført de store ændringer, da jeg er fortsat i den stilling, som jeg også havde, mens jeg studerede. Det giver dog mere ballast i mine faglige argumenter, at jeg nu også har en kandidatgrad.
 

Oplever du, at andres syn på dig har ændret sig, idet du gik fra studerende til færdiguddannet? I så fald hvordan?

Det har jeg ikke oplevet.
 

Er du kommet i job?

Ja.
 

Hvor lang tid gik der, fra du dimitterede til du kom i job?

Jeg har ikke været ledig, da jeg allerede havde været ansat i samme stilling i 2 år, blot om adjunktvikar.
 

Arbejder du sammen med folk med en anden faglig eller uddannelsesmæssig baggrund? I så fald hvordan oplever du det?

Jeg er den eneste på min arbejdsplads med en "klassisk" akademisk uddannelsen, hvor mine kolleger har professionsbachelorer med master/kandidat overbygning. Jeg kan således til tider savne faglig sparring indenfor mit felt som Sociolog.
 

Hvad har du haft mest glæde af at have med dig i rygsækken fra AAU og hvad føler du, at du har manglet?

Mine metodiske kompetencer er uundværlige i min nuværende stilling. AAU har rustet mig mig godt til at bedrive forskning og lave projektvejledning, som jeg gør meget af.
 

Har du gjort dig nogen erfaringer, som du vil give videre til studerende eller nyuddannelde?

Jeg har haft meget fokus på at skabe en tydelig faglig profil, hvilket var grundlaget for, at jeg både er uddannet sociolog og jordemoder. Jeg tænker at det er vigtigt, at man i løbet af kandidatuddannelsen finder frem til, hvilke spidskompetencer man har og profilere sig ud fra dette, særligt gennem studiejobs/frivilligt arbejde.

 

Blå bog for Marie Hald Thisted

Fødselsår og fødeby: 1985 Aarhus

Uddannelse på AAU: Cand.scient.soc - Sociolog

Campustilknytning: Campus Aalborg

Dimissionsår: 2018

Nuværende job: Adjunkt, Jordemoderuddannelsen UCN