AAU logo

AAU ALUMNI

Jens Otto Størup - Direktør for Motorstyrelsen under Skatteministeriet

Jens Otto Størup - Direktør for Motorstyrelsen under Skatteministeriet

Jens Otto Størup fandt det givende, men også temmelig nørdet, når der gik for meget fordybelse i den på Cand.oecon.-studiet, så han valgte en karrierevej med større fokus på handling end på fordybelse. Hans kernekompetencer er ledelse, strategi, kommunikation og relationsopbygning, og de har bragt ham i direktørstolen hos bl.a. KMD, Nordsøen Oceanarium og Nordjyllands Trafikselskab. Nu står han i spidsen for Motorstyrelsen, som han skal opbygge og derigennem sætte en retning, der genskaber tilliden til skattesystemet.

First thing first

Motorstyrelsens kerneopgave er at sikre korrekt og effektiv registrering og afgiftsberegning af alle køretøjer i Danmark. Der er godt 300 ansatte fordelt på hovedkontoret i Aalborg samt mindre enheder i Aarhus, Odense, Høje Taastrup og København – ca. 20 % af medarbejderne er akademikere, og mange af dem er alumner fra AAU. Jens Otto var den første, der blev ansat. Han tænker tilbage:

”Da jeg mødte ind den første dag på det, der skulle være det nye hovedkontor i Aalborg, var jeg den eneste på kontoret. Bogstaveligt talt. Den dag gik det virkelig op for mig, at jeg skulle i gang med en grundlæggende opbygningsopgave af en ny organisation. Jeg havde ikke mange erfaringer at trække på i lige nøjagtig den sammenhæng, men jeg tænkte, at det nok var en god ide at lave en plan ud fra princippet om ”first thing first”. Jeg vil ikke påstå, at jeg har fulgt planen slavisk, men jeg har holdt hårdt fast i princippet”.

 

Kultur kan flytte bjerge

Jens Otto ærgrer sig over, at arbejdet med kulturen i Motorstyrelsen er gledet lidt i baggrunden i opbygningsfasen. Han uddyber:

”Arbejdet med at definere en ny motor-kultur var oprindelig en høj prioritet, fordi jeg tror meget på, at den rigtige kultur kan flytte bjerge. Men i en hektisk opbygningsfase, som vi har været i, har det været svært at bruge den tid, som jeg gerne ville på bløde kulturelle emner. Det ville jeg gerne gøre om”.

 

Et langt sejt træk

Jens Otto har lige siden sin tiltrædelse haft meget stort fokus på at skabe og dyrke relationer til Motorstyrelsens interessenter, dvs. organisationer, der repræsenterer autobranchen og deres rådgivere. Han fortæller:

”I min dialog med interessenterne er det min personlige stil at spille med meget åbne kort om, hvad de kan forvente af os, og hvad de ikke kan forvente. Nogle gange ville jeg ønske mig, at vi med et trylleslag kunne foretage nogle store ændringer, som ville genskabe tilliden ”over night”, men sådan er det desværre ikke. Det er et langt sejt træk, hvor jeg sammen mine kolleger i Motorstyrelsen hver dag skal levere god service og kvalitet i sagsbehandlingen. Når vi gør det – hver dag – genskabes tilliden stille og roligt over tid”.  

 

Dialog uden PowerPoint

For Jens Otto er jobbet præget af, at han dels er direktør for Motorstyrelsen, og dels medlem af den koncernledelse, bestående af 9 styrelsesdirektører og en departementschef, der står i spidsen for den nye danske skatteforvaltning. Det betyder, at en arbejdsuge typisk byder på 1-2 dage med møder i København. Derudover afholder Jens Otto statusmøder i de forskellige afdelinger. Han fortæller:

”Jeg har indført statusmøder, hvor jeg én gang i hvert kvartal besøger hver af vores 5 lokationer. Her stiller jeg mig op på ølkassen. Uden PowerPoint, og hand-outs og fortæller om det, som optager mig som direktør på det pågældende tidspunkt, og så inviterer jeg naturligvis til dialog”.

 

Humor som middel

Jens Otto er en nærværende leder, der værdsætter en uformel snak med sine medarbejdere, og han er meget bevidst om sin måde at være leder på. Han forklarer:

”Jeg er meget bevidst om, at min adfærd, mit sprog og min humor er, som den er. Som lederprofil kommer min personlige (nordjyske) støbning nok meget til udtryk ved, at jeg er en åben person, som faktisk har det lidt svært ved for meget hierarki, og så er jeg ikke bange for at udtrykke, når noget er svært. Jeg har en rimelig direkte kommunikationsform, og det skal jeg nogle gange lige være opmærksom på, når jeg møder kolleger eller samarbejdspartnere, der ikke kender mig. Det sker ret ubevidst, men jeg bruger min humor til nogle gange at få tingene ned på jorden eller få mindet mine omgivelser om, at vi altså også engang imellem skal kunne grine, når vi er på arbejde”.

 

Teamplayer rundet af AAU

Netop det at være på linje med sine medarbejdere kommer til udtryk gennem Jens Ottos syn på teamarbejde. Han fortæller:

”Selvom jeg er den øverste direktør i en organisation, opfatter jeg mig i høj grad som en del af et team, hvor jeg som teamspiller byder ind med nogle af de stærke kompetencer, som jeg har, mens andre byder ind med nogle andre værdifulde kompetencer. Tilsammen udgør vi en helhed, der skal flytte organisationen fremad. Jeg forbinder stadig mine kompetencer som holdspiller med min tid på AAU”.   

 

Politik – uforudsigeligt, men sjovt

Når Jens Otto holder sin faglige profil op imod sin AAU-uddannelse hænger det meget godt sammen. Han forklarer:

”Mit fag er gennem årene blevet formet til at handle om ledelse og politik. Jeg befinder mig rigtig godt i spændingsfeltet mellem at drive en serviceorganisation og arbejde i en politisk kontekst. Politik er jo uforudsigeligt og kan være bøvlet at arbejde med, men også sjovt. Når jeg tænker tilbage på de opgaver og de emner, som jeg var fokuseret på under min Cand.oecon-uddannelse, så matcher det meget godt den faglige profil, som jeg har i dag”.

 

Ikke-branchespecifikke kompetencer

Jens Otto har fundet sin rette hylde som leder i organisationer, hvor politik og service indgår. Han har været topchef i meget forskellige brancher, men det er ikke et problem, da det handler om kompetencer uafhængigt af brancher. Jens Otto uddyber:

”Jeg har ikke været bange for at lave brancheskifte, hvor jeg rent fagligt skulle starte helt fra bunden. Mod har faktisk været en vigtig driver for min karriereudvikling. Mine kernekompetencer – ledelse, strategi, kommunikation og relationsopbygning – er universelle og kan bruges i mange toplederjobs, uanset branche”.    

 

Kernekompetencer i spil

Netop kernekompetencerne indgår i Jens Ottos fremtidsdrøm:

”Min drøm er, at jeg i resten af min karriere fortsat kan få og bestride job, hvor jeg bruger mine kernekompetencer, og hvor jeg arbejder med problemstillinger, der er vigtige for vores samfundsudvikling. Jeg er meget optaget af at arbejde for sager, som giver personlig mening og værdi. Mit nuværende job som direktør i den danske skatteforvaltning giver mig ekstremt meget på den konto”.

 

Blå bog for Jens Otto Størup

Job: Direktør for Motorstyrelsen under Skatteministeriet

Uddannelse på AAU: Cand.Oecon.                        

Dimissionsår: 1993

Fødeår og -by: 1967 i Hirtshals