AAU logo

AAU ALUMNI

Anders Rydahl-Jensen - Museumsinspektør

Anders Rydahl-Jensen - Museumsinspektør

Overgangen fra at være studerende til at være færdiguddannet har været overvældende for Anders Rydahl-Jensen - særligt tiden fra speciale til nyuddannet. Der er sket rigtig meget for ham på kort tid, hvilket har udviklet Anders positivt. Han kan mærke, at forløsningen ved at blive cand.mag. har været stor, og en begivenhed han i grove træk har set frem til, siden han var 13 år gammel.

Hvad drømmer/drømte du om som nyuddannet?

Min store drøm som nyuddannet historiker og kulturarvsformidler er at formidle kultur for alle interesserede, både mundtligt og skriftlig. Jeg er heldigvis i den situation, at jeg efter endt uddannelse har fået et barselsvikariat som museumsinspektør, så jeg relativt hurtigt kan komme i gang med at udleve min drøm.
 

Hvad gjorde du for at forberede dig til livet efter studierne?

Jeg var egentlig i den særlige situation, at jeg som nyuddannet allerede var i arbejde som museumsinspektør hos Museerne i Brønderslev Kommune. Men jeg har igennem hele mit uddannelsesforløb på Aalborg Universitet haft en fremtid som formidler for øje. Derfor har jeg sideløbende med mine studier haft job som formidler, kustode og underviser. Jeg har været klar over, at et stærkt netværk og en rygsæk fyldt med kompetencer er vigtige for at kunne opnå de fremtidige resultater, som jeg havde/har som målsætning.
 

Hvad er/var dine forventninger til arbejdslivet?

Mine forventninger til mit kommende arbejdsliv er at kunne omsætte den teori og metode jeg har lært på universitetet til praksis på en konstruktiv måde. Men jeg er også klar over, at jeg skal kunne formidle historie til alle, uanset fagligt niveau, alder og historisk interesse. Historieformidling er alsidigt, og det er mit arbejde at skulle mestre dem alle. Derfor forventer jeg læring for livet og muligheden for hele tiden at kunne dygtiggøre mig.
 

Hvordan oplevede du tiden lige efter, at du var blevet færdig på universitetet?

Jeg vidste allerede to måneder inden, at jeg afleverede speciale, at jeg ville være i job, så jeg nåede ikke rigtig at opleve den der forløsning, som det var at aflevere og forsvare speciale – jeg var så at sige allerede videre.
 

Hvad har overgangen fra at være studerende til at være færdiguddannet betydet for din identitet og selvopfattelse? Hvordan har du tacklet en evt. ændring?

Det har været overvældende, særligt tiden fra speciale til nyuddannet. Der er sket rigtig meget på kort tid, hvilket har udviklet mig positivt. Jeg kan godt mærke, at forløsningen ved at blive cand.mag. har været stor, og en begivenhed jeg i grove træk har set frem til, siden jeg var 13 år gammel.
 

Oplever du, at andres syn på dig har ændret sig, idet du gik fra studerende til færdiguddannet? I så fald hvordan?

Jeg tror mest, det er blandt min private omgangskreds, at jeg har kunnet mærke en forskel. Det har også været en forløsning, særligt for min familie og børn, at jeg er blevet færdig. Blandt min professionelle omgangskreds har man egentlig bare ventet på, at jeg blev færdig, så jeg kunne koncentrere mig 100 procent om det arbejde, jeg har været ansat til at udføre.    
 

Er du kommet i job?

Ja, to måneder inden jeg afleverede speciale, blev jeg ansat som museumsinspektør hos Museerne i Brønderslev Kommune. Først på halv tid så jeg kunne koncentrere mig om at få mit speciale færdig, og da det så var afleveret på fuldtid.
 

Hvor lang tid gik der, fra du dimitterede til du kom i job? Og hvordan oplevede du perioden som ledig?

Jeg blev ansat i min nuværende stilling som museumsinspektør i maj, og jeg dimitterede sidst i juni måned 2018 – så knapt to måneder inden dimissionen. Derved kom jeg aldrig i den situation, at jeg skulle gå ledig.
 

Hvordan har du oplevet overgangen fra universitetet til arbejdsmarkedet, og hvordan har du håndteret denne overgang?

Overgangen fra universitetet til arbejdsmarkedet hang for mit vedkommende meget nøje sammen. Jeg startede i universitetspraktik i efteråret 2017 på det museum, som jeg senere blev ansat ved. Universitetspraktikken gik over alt forventning og gav mig en rigtig vigtig indsigt i det job, jeg bestrider i dag. Da jeg stoppede i praktik på museet i januar 2018, fortsatte jeg mit engagement, hvilket betød, at da et barselsvikariat bød sig, da var jeg først i køen, og jeg blev ansat 1. maj 2018.  
 

Arbejder du sammen med folk med en anden faglig eller uddannelsesmæssig baggrund? I så fald hvordan oplever du det?

Det faste faglige personale på Museerne i Brønderslev Kommune har alle samme uddannelsesmæssige baggrund – Historie. Men der også en ansat teknisk leder, og indimellem er der projektansatte med anden uddannelsesbaggrund. Det er egentlig ikke en problematik, som jeg tænker en masse over. Jeg har tidligere arbejdet tværfagligt og syntes egentlig også, at projektarbejdet på Aalborg Universitet har gjort, at jeg er meget åben over for nye inputs og ideer. 
 

Hvad har du mest glæde af at have med dig i rygsækken fra AAU og hvad føler du, at du mangler?

Jeg har mest glæde af de praktiske kompetencer, som jeg fik på kandidatuddannelsen gennem praktikforløb. Men også projektorienteret arbejde med alt, hvad det indebærer af projektledelse, administration af tid og samarbejde på tværs af faglighed og kompetencer.
 

Har du gjort dig nogen erfaringer, som du vil give videre til studerende eller nyuddannede?
 

Netværk, Netværk, Netværk - og man kan aldrig starte for tidligt.

 

Blå bog for Anders Rydahl-Jensen

Fødeår og –by: 1984, Brønderslev

Uddannelse på AAU: cand.mag. historie med speciale i Kulturarvsformidling og BA. i historie og religionsvidenskab

Institut: Institut for Kultur og Globale Studier

Dimissionsår: 2018

Nuværende job: Museumsinspektør