AAU logo

Studieservice

Udlandsstipendium

Gennem udlandsstipendieordningen kan studerende med ret til dansk SU få tilskud til at betale studieafgift (tuition fee) i udlandet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at udlandsstipendiet i de fleste tilfælde kun dækker en del af studieafgiften, og at du selv skal finansiere differencen enten ved egne midler eller via udlandsstudielånet.

Udlandsstipendiet og udlandsstudielån kan ikke bruges til andre udgifter end studieafgiften.

 

Indhold på siden

Betingelser

For at få udlandsstipendium og udlandsstudielån til studieophold i udlandet skal du:

 • have ret til SU. Det vil sige, at du skal opfylde de generelle betingelser for at få SU, også selvom du ikke ønsker at modtage SU
 • have mindst 1 SU-klip/slutlånsrate, når du begynder på studieopholdet
 • studieopholdet skal være fuldt meritgivende
 • være optaget på en udenlandsk uddannelse, hvor der skal betales studieafgift til det udenlandske uddannelsessted
 • overholde ansøgningsfristen

Summerschool: Du har også mulighed for at komme på summerschool med udlandsstipendiet.

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for henholdsvis studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau.

frister

 • Du skal senest have ansøgt om udlandsstipendiet og eventuelt udlandsstudielånet inden dit studieophold er afsluttet. 

 • Du kan tidligst søge om udlandsstipendiet 12 måneder før dit studieophold starter.

 • Ansøgningen vil først blive behandlet, når al dokumentation er modtaget. 

 • Udlandsstipendiet udbetales tidligst 3 måneder før studieopholdets start.

hvad kan du få dækket?

Som hovedprincip dækker udlandsstipendiet og udlandsstudielånet de afgifter, eksempelvis studieafgift, optagelsesafgift og ansøgningsafgift, som er gratis for danske studerende og/eller EU/EØS-borgere i Danmark.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har udarbejdet en vejledende liste, der ikke er en endegyldig facitliste, idet afgifter kan have forskellig betydning afhængigt af uddannelse eller uddannelsessted.

Udlandsstipendiet har forskellige takster, alt efter hvilke fag du skal læse i udlandet. Taksterne fastsættes i Finansloven og kan derfor variere lidt fra år til år. Udlandsstipendiets størrelse afhænger af hvilke fag, du skal læse i udlandet, hvor mange ECTS du har fået forhåndsgodkendt, og hvor meget du skal betale i studieafgift på dit værtsuniversitet i udlandet.

sådan søger du

Hvis du ønsker at rejse ud på et studieophold eller tage en hel kandidatuddannelse i udlandet uden for AAUs samarbejdsaftaler, kan du søge om et udlandsstipendium og få dækket studieafgiften helt eller delvist.

Hvis du ønsker at søge om udlandsstipendium til et meritgivende studieophold, skal du udfylde et ansøgningsskema, som vil blive behandlet af SU-kontoret på AAU.

Vedlæg følgende bilag:

 • Forhåndsgodkendelse af de fag du skal læse i udlandet samt fagbeskrivelser

 • Optagelsesbrev

 • Dokumentation fra det udenlandske universitet, hvoraf det skal fremgå, hvor meget du skal betale i studieafgift

 • Kvittering, hvis du allerede har betalt studieafgiften på ansøgningstidspunktet. Betaler du senere kan kvitteringen eftersendes

Bemærk! Send først din ansøgning når du har al dokumentation.


Send ansøgningen og bilagene i en mail til SU-kontoret på AAU, eller aflevere ansøgningen på kontoret.

udbetaling

Vi udbetaler dit udlandsstipendium og udlandsstudielån til din NemKonto i et dansk pengeinstitut.

udlandsstipendium

Udlandsstipendiet udbetales tidligst 3 måneder før studieopholdets start. Udlandsstipendiet kan højst udbetales for et år ad gangen.

Udlandsstipendiet er skattefrit.

udlandsstudielån

Tildelingen af udlandsstudielån er afhængig af, hvad du tildeles i udlandsstipendium, da det beløb du kan låne, er differencen mellem den faktiske studieafgift til det udenlandske uddannelsessted og det beløb, du er tildelt i udlandsstipendium.

Det betyder, at vi først kan beregne, hvad du kan låne, når vi kender beløbet, du er tildelt i udlandsstipendium. Du kan dog maksimalt låne 102.617 kr (2015 tal).

Udlandsstudielånet skal betales tilbage som et almindeligt SU-lån.

Andre muligheder for stipendium og legat

Du har også mulighed for at søge stipendium og legat til dit udlandsophold via Internationalt Kontor.