AAU logo

Studieservice

SU i udlandet

SU mens du er på studieophold

Hvis du skal på studieophold i udlandet, kan du få SU til det, hvis:

  • Studieopholdet er fuldt meritgivende

  • Du har SU-klip tilbage til din uddannelse

Bopælsstatus under dit studieophold

Når uddannelsesstedet har godkendt dit studieophold, skal du ikke søge særskilt SU til det. Du skal dog altid oplyse perioden for studieopholdet i minSU. Det gør du under "Ret din SU - Oplys særlige bopælsforhold".

hjemmeboende

Hvis du bor hos dine forældre, inden du rejser ud, så vil du fortsat få SU som hjemmeboende, indtil du oplyser om studieopholdet i minSU. Du kan ikke søge om SU som udeboende med tilbagevirkende kraft.

Udeboende

Bor du ikke hos dine forældre, inden du rejser ud, skal du ikke flytte din folkeregisteradresse hjem til dine forældre, mens du er på studieophold.

Kontakt altid Folkeregisteret i din kommune, så din bopæl bliver registreret korrekt, mens du er på studieophold.

Udlandsstipendium

Hvis dit studieophold er udenom en samarbejdsaftale, og du skal betale en studieafgift, er der mulighed for at få dækket noget af studieafgiften via et udlandsstipendium.

SU til Hele uddannelser i udlandet

Hvis du skal læse en hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet, er der også mulighed for at søge om SU eller udlandsstipendium til dette.

Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser, der behandler disse sager. Har du derfor spørgsmål til dette, skal du kontakte Styrelsen via Digital Post på borger.dk.