AAU logo

Studieservice

Studieaktivitetskontrol

For at modtage SU, skal du være studieaktiv. Reglerne om studieaktivitet er forskellige, alt efter om du læser en ungdoms- eller videregående uddannelse.

 

Indhold på siden

Aktiv på en videregående uddannelse

For at være aktiv studerende på en bachelor-, diplom- eller kandidatuddannelse skal du opfylde disse krav:

  • Du skal deltage i eksamen i første semester efter studiestart

  • Du skal være i gang med uddannelsen, dvs. følge mindst 1 fag

  • Du må ikke blive mere end 6 måneder forsinket

Reglen om de 6 måneders forsinkelse bliver beregnet efter det antal klip, du har brugt på uddannelsen, målt i forhold til antal ECTS du har bestået på uddannelsen. Dvs. hvis du har modtaget 12 SU-klip, skal du have bestået mindst 30 ECTS.

Studieaktivitetskontrol

SU-kontoret laver løbende studieaktivitetskontrol. Hvis du ikke har bestået nok ECTS, vil du blive erklæret studieinaktiv og få stoppet din SU. Hvis du bliver erklæret studieinaktiv, vil du modtage et brev fra os, og SU’en vil blive stoppet fra den efterfølgende måned. Din SU vil først blive genoptaget, når du opfylder betingelserne igen (betingelserne vil fremgå af det brev du modtager). 

OBS: Hvis du er startet på en uddannelse før 1. juli 2016, må du have lov til at være op til 12 måneder forsinket. 

aktiv på Ungdomsuddannelse

For at være aktiv studerende på en ungdomsuddannelse på Aalborg Universitet, f.eks. hvis du er optaget på adgangskursus, skal du opfylde disse krav:

  • Du skal følge obligatorisk undervisning

  • Deltage i prøver og eksamener

Hvis SU-kontoret får besked fra uddannelsen om at du ikke er studieaktiv, dvs. du deltager ikke i undervisningen, afleverer ikke opgaver osv., vil din SU blive stoppet.

Forsinket i uddannelsen pga. sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold

Hvis du ikke opfylder studieaktivitetskravet pga. ovennævnte, har du mulighed for at søge om tillæg af klip.

Hvis du får tildelt tillæg af klip, vil den periode, du modtager klip for, ikke blive medregnet i aktivitetskravet. Hvis du f.eks. har fået udbetalt 24 SU-klip, skal du under normale omstændigheder have bestået 90 ECTS, men får du f.eks. tildelt 6 tillæg af klip, skal du kun have bestået 60 ECTS, da denne periode vil blive trukket fra.

Læser du på deltid pga. en kronisk sygdom, vil du ikke være berettiget til tillæg af klip, medmindre der er tale om en midlertidig forværring.