AAU logo

Studieservice

SU Støttemuligheder

Når du læser på Aalborg Universitet, har du mulighed for at få SU. Hvilken form for SU, du er berettiget til, afhænger af din situation. Her kan du få et overblik over de forskellige støttemuligheder:

 

indhold på siden

SU

Du er berettiget til 70 SU-klip/måneder.

Når du starter på en videregående uddannelse, får du tildelt SU, der svarer til din uddannelses normering i måneder.

Hvis du bliver optaget på din første videregående uddannelse senest to år efter din første afsluttede adgangsgivende eksamen, får du SU til den normerede tid til uddannelsen + 12 ekstra klip. De ekstra 12 klip kan du bruge, hvis du bliver forsinket i uddannelsen. Denne tildeling kaldes for din 'støttetid'.

Hvis du kun har ret til SU til den normerede tid, og bliver forsinket, har du mulighed for at søge om slutlån.

SU-lån

Når du er berettiget til SU, er du også berettiget til at søge om SU-lån.

SU-lånet er ikke skattepligtigt, men der løber renter på, og du skal begynde at tilbagebetale SU-lån ca. 1 år efter, at du har afsluttet din uddannelse. 

støtte til Forsørgere

Har du barn, mens du læser, har du mulighed for at søge om et supplerende lån. Er du enlig forsørger eller bor sammen med en anden studerende på SU, kan du få et tillæg ved siden af din SU.

Får du et barn mens du læser, kan du søge om fødselsklip. Som mor kan du få 12 fødselsklip og som far 6 fødselsklip. Du kan få fødselsklippene udbetalt på 3 forskellige måder – som enkeltklip, dobbeltklip og miksklip. Udbetalingerne kan godt kombineres.

Enkeltklip og dobbeltklip

Hvis du vælger at holde barsel, kan du enten få fødselsklippene udbetalt som enkeltfødselsklip i 12 måneder, eller som dobbeltfødselsklip i 6 måneder hvis du bliver mor. Hvis du bliver far, kan du få udbetalt fødselsklippene som enkeltfødselsklip i 6 måneder eller som dobbeltfødselsklip i 3 måneder. Dvs. at du kan holde barsel uden krav om, at du skal følge dit studium i barselsperioden. Bemærk, at du ikke skal søge om officiel orlov fra universitetet, hvis du vil modtage SU under din barsel. Kontakt dit studium og aftal med dem, at du vil holde barsel. 

Læs mere om forskellen på barsel og orlov her

Miksklip

Hvis du fortsat er studieaktiv, kan du søge om miksklip. Det betyder, at du får udbetalt din almindelige SU og får et fødselsklip oveni.

 

Du kan ikke modtage fødselsklip og supplerende lån/forsørgertillæg samtidig. 

Skifter du uddannelse, kan du miste din ret til at få fødselsklip. Kontakt SU-kontoret for nærmere information.

Tillæg af klip

- sygdom, rådsarbejde og andre særlige forhold

Du har mulighed for at søge om tillæg af klip, hvis du er blevet forsinket med din uddannelse pga. sygdom, rådsarbejde og andre særlige forhold.

Bemærk, at din ansøgningen først bliver behandlet, når forsinkelsen er sket. Du fortsætter med at modtage SU i den periode, hvor du er sygemeldt, og efterfølgende kan du søge om tillæg af klip, når semestret er afsluttet. Du skal søge om tillæg af klip via minSU. Du kan læse mere på www.su.dk.

Bemærk, at du ikke skal søge om officiel orlov fra universitetet, da du fortsat skal være indskrevet på uddannelsen for at være berettiget til SU. 

Slutlån

Hvis du har brugt al den SU, du kan få til uddannelsen, kan du evt. søge om slutlån i slutningen af din uddannelse. Du kan masimalt få slutlån i 12, og nogle tilfælde 24, måneder. 

Har du en professionsbachelor, et to-årigt sidefag eller propædeutik?

Du kan under visse betingelser søge om at få en rammeudvidelse.

Hvis din normerede tid for din uddannelse overstiger 58 måneder, udvides rammen på 70 klip.

Hvis din samlede normerede tid for din bachelor -og kandidatuddannelse, eller et lignende uddannelsesforløb, overstiger 58 måneder, kan rammen ligeledes udvides. Det er for eksempel tilfældet, hvis du tager en bacheloruddannelse med propædeutik, eller en professionsbacheloruddannelse, og derefter optages på en kandidatuddannelse.

Ønsker du at søge om en rammeudvidelse, skal du sende et brev eller en mail til SU-kontoret på AAU, hvor du oplyser, at du pga. en professionsbachelor eller lign. ønsker at søge om en rammeudvidelse. Du kan også kontakte SU-kontoret for at høre nærmere.

Handicaptillæg

Hvis du har et handicap eller en funktionsnedsættelse, der gør, at du er ude af stand til at tage arbejde ved siden af dit studie, har du mulighed for at søge om et tillæg til din SU. 

SPS - specialpædagogisk støtte

Har du en funktionsnedsættelse fx i form af et psykisk eller fysisk handicap eller ordblindhed, så har du mulighed for at få stillet forskellige hjælpemidler eller en mentor til rådighed. 

Udlandsstipendium

Hvis du vil tage et studieophold i udlandet, kan du søge om udlandsstipendium.

Transportrabat (ungdomskort)

Du kan søge om rabat til bus- eller togkort (og i ganske få tilfælde om kilometerpenge).