AAU logo

Studieservice

Specialpædagogisk Støtte og Studieforhold

Studieform på AAU

Studieformen på Aalborg Universitet er baseret på gruppearbejde.

En gruppe er typisk på 4-6 studerende, som på hvert semester løser et større projekt. Grupperne danner de studerende oftest selv ud fra deres faglige interesser og temarammen på det pågældende semester.

Det er ikke et krav, at du skal lave projektarbejdet i grupper gennem hele dit studie, men studieformen lægger i høj grad op til det.

Særlige studieforhold

Hvis du har brug for et særligt tilrettelagt forløb, dispensation til eksamen eller andet, kan du læse mere om dette herunder og hvem du skal kontakte. På hvert fakultet er der desuden en kontaktperson, der kan hjælpe med disse ting.

 

særligt tilrettelagt studieforløb

Hvis du har behov for, at dit studie tilrettelægges på en særlig måde, som bedre tager hensyn til din funktionsnedsættelse, kan du kontakte studielederen eller studienævnet og høre om mulighederne for dette.

Du skal dog huske, at du kun kan modtage SU, hvis du læser på fuld tid.

 

Specielle undervisningsbehov

Hvis du har behov for, at der forefindes særligt udstyr i undervisningslokalet, som du ikke er bevilget via SPS, kan du kontakte bygningsbetjenten eller Campus Service, som kan hjælpe dig.

Hvis det er vigtigt for dig at få udleveret undervisningsmateriale i en bestemt form eller format, eller at få det udleveret inden forelæsninger, så kontakt underviseren.

 

Dispensation fra eksamensreglerne

Hvis du har behov for hjælp til eksamen på grund af din funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om dispensation fra eksamensbestemmelserne. Det kan f.eks. være forlænget tid til eksamen, brug af særlige hjælpemidler, eget lokale, ændret eksamensform fra mundtlig til skriftlig eller lignende.

Du skal søge om dette igennem Studienævnet.

 

Kontaktpersoner

Kontaktperson på Det Humanistiske Fakultet og det SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Brit Guldbæk Bengtson
Tlf.: 9940 9599
Mail: bgb@adm.aau.dk

Kontaktperson på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet og det tekniske fakultet for it og design

Christina Buhl
Tlf.: 9940 9545
Mail: cbu@adm.aau.dk

Fysiske forhold

Undervisningslokaler/ tilgængelighed

Universitetets bygninger og undervisningslokaler er omfattet af de regler, som findes om tilgængelighed. Hvis du har særlige behov derudover, vil bygningsbetjenten/Campus Service i mange tilfælde kunne hjælpe dig.

Parkering

Hvis du har brug for at parkere på en handicapplads, kan du få udleveret et parkeringsskilt hos Campus Service, som også kan oplyse dig om, hvor du har mulighed for at parkere i nærheden af din studieadresse.

Campus Service

Myrdalstræde 268
9220 Aalborg Øst
Mail: campus@adm.aau.dk

Terapi og behandling

Denne form for hjælp kan ikke bevilges via SPS-ordningen.

Hvis du har psykiske problemer, lider af eksamensangst, føler dig isoleret eller lignende, så kan du søge om hjælp hos Studenterrådgivningen. Du kan også tale med studenterpræsten.

Er der tale om mere alvorlige tilstande, skal du selvfølgelig kontakte din læge, som i nogle tilfælde vil kunne henvise dig til en psykolog.

 

Studenterrådgivningen Aalborg

Vesterbro 50, 1 sal
9000 Aalborg
Tlf.: 7026 7500
Mail: aal@srg.dk

Studenterrådgivningen København

Dronningens Tværgade 30,2
1302 København K
Tlf.: 7026 7500
Mail: kbh@srg.dk

Studenterrådgivningen Esbjerg

OBS: Kan kun kontaktes på tlf. eller mail
Tlf.: 7026 7500
Mail: odn@srg.dk

Studenterpræsten

Fibigerstræde 15, lokale 2.233
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 9096
Mail: praesten@adm.aau.dk

Transportudgifter

Der gives ikke særlige tilskud til transport. Har du derfor særlige transportbehov, skal du kontakte din kommune.

Hvis du er SU-berettiget, kan du selvfølgelig søge om ungdomskort eller kilometerpenge, som alle andre studerende.