AAU logo

Studieservice

Specialpædagogisk Støtte og Støttemuligheder

Støttemuligheder

  • Mentor: Bruges hvis du f.eks. har koncentrationsvanskeligheder eller vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløbet

  • PC med kompenserende teknologisk udstyr, samt instruktion i brugen af denne

  • Sekretærbistand

  • Tegnsprogstolk/skrivetolk eller FM-anlæg

  • Særlig indretning af studiearbejdsplads (f.eks. ergonomisk stol)

  • Bøger indlæst på digitalt medie

Handicaptillæg

Hvis du modtager SU, og hvis din funktionsnedsættelse gør dig ude af stand til at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, har du mulighed for at søge om et handicaptillæg ved siden af din SU.

Tillæggets størrelse reguleres hvert år og er på ca. 8.000 kr. Du skal søge via minSU - vælg "Søg SU - handicaptillæg". Du kan tidligst få tillægget fra den måned, hvor du søger. Du skal regne med en lang behandlingstid på ansøgningen, men hvis tillægget bevilges, vil du få det udbetalt fra den måned, hvor du søgte.

Tillæg af SU-klip

Hvis du bliver forsinket i uddannelsen pga. din funktionsnedsættelse og du har modtaget SU, vil du i nogle tilfælde kunne få ekstra SU-klip. Det gælder dog som hovedregel ikke, hvis du allerede havde lidelsen ved studiestart, men så vil du i stedet kunne søge om SPS og handicaptillæg, som kan kompensere din funktionsnedsættelse.

Hvis du imidlertid bliver forsinket i uddannelsen, fordi din lidelse i en periode er blevet forværret, eller hvis du bliver forsinket af anden sygdom eller andre særlige forhold, som ikke var til stede ved studiestart, kan du søge om tillæg af SU-klip.

Transportudgifter

Der gives ikke særlige tilskud til transport. Har du derfor særlige transportbehov, skal du kontakte din kommune.

Hvis du er SU-berettiget, kan du selvfølgelig søge om ungdomskort eller kilometerpenge, som alle andre studerende.

Parkering

Hvis du har brug for at parkere på en handicapplads, kan du få udleveret et parkeringsskilt hos Campus Service, som også kan oplyse dig om, hvor du har mulighed for at parkere i nærheden af din studieadresse.

Terapi og behandling

Denne form for hjælp kan ikke bevilges via SPS-ordningen.

Hvis du har psykiske problemer, lider af eksamensangst, føler dig isoleret eller lignende, så kan du søge om hjælp hos Studenterrådgivningen. Du kan også tale med studenterpræsten.

Er der tale om mere alvorlige tilstande, skal du selvfølgelig kontakte din læge, som i nogle tilfælde vil kunne henvise dig til en psykolog.

 

Studenterrådgivningen Aalborg

Vesterbro 50, 1 sal
9000 Aalborg
Tlf.: 7026 7500
Mail: aal@srg.dk

Studenterrådgivningen København

Dronningens Tværgade 30,2
1302 København K
Tlf.: 7026 7500
Mail: kbh@srg.dk

Studenterrådgivningen Esbjerg

OBS: Kan kun kontaktes på tlf. eller mail
Tlf.: 7026 7500
Mail: odn@srg.dk

Studenterpræsten

Fibigerstræde 15, lokale 2.233
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 9096
Mail: praesten@adm.aau.dk