AAU logo

Studieservice

Info til nye studerende

SÅDAN SØGER DU OM SU OG SU-LÅN

Du skal søge via minSU, som du kan finde på su.dk. Du kan tidligst søge 1 måned før, du skal starte på uddannelsen. 

Bemærk: Din SU-ansøgning vil først blive behandlet, når du har sagt ja tak til din studieplads.

Søg SU og SU-lån via su.dk

Frister

Det er vigtigt at du overholder alle de forskellige frister, da der ikke kan dispenseres. Sørg for at undersøge fristerne for lige præcis det du søger om, da de kan være forskellige. Du kan aldrig søge om SU med tilbagevirkende kraft, men tidligst fra den måned, hvor du søger. Absolut sidste frist for at søge i år er dog d. 5. december. Søger du efter d. 5. december, kan du tidligst få SU i januar året efter.

Find de forskellige frister på su.dk

Krav for at kunne modtage SU

Du er forpligtet til at sætte dig ind i SU-reglerne. Du kan læse om dem på su.dk. Du skal hele tiden være i gang med uddannelsen, ellers stopper vi din SU. Vi stopper den også, hvis du bliver mere end 6 måneder bagud i studiet i forhold til dit forbrug af SU. Når du f.eks. har brugt 12 SU-klip, skal du have bestået 30 ects for at kunne modtage SU. Bliver du forsinket på grund af sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, kan du søge om tillæg af SU-klip.

MinSU, e-boks og mail

Du kan se SU-oplysninger på minSU. Vær opmærksom på at dine støttemeddelelser bliver sendt til din e-boks.

SU-kontoret skrivet til dig via din AAUmail. 

Flytning

SU-kontoret modtager automatisk din bopælsstatus fra Folkeregisteret. Det er din bopælsstatus den første dag i måneden, der afgør om du får SU som hjemme- eller udeboende. Hvis du flytter hjemmefra den 1. i en måned, vil du i første omgang få udbetalt hjemmeboende SU, da Styrelsen først får oplysninger om din flytning efter selve flyttedatoen. Så snart oplysningerne om din flytning er tilgængelig for Styrelsen, vil Styrelsen automatisk beregne din SU igen, og du vil modtage en ny udbetaling i løbet af 1 - 2 uger.

Skat

Du skal betale skat af din SU. Som hovedregel bruges dit hovedkort eller frikort. Spørgsmål om SKAT skal rettes til skat.dk/unge.

Støttetid

Når du bliver tildelt SU til en videregående uddannelse, får du det antal SU-klip, der svarer til din uddannelses normerede studietid. Hvis du er startet på din første videregående uddannelse indenfor 2 år efter din adgangsgivende eksamen, har du 12 måneders ekstra SU-klip, som du kan bruge, hvis du bliver forsinket i din uddannelse. Bemærk dog, at de 12 ekstra SU-klip er indenfor rammen på 70 SU-klip, som du er berettiget til på videregående uddannelser.

  • Læs mere om reglerne på su.dk

Hvad må du tjene ved siden af din SU

SU er indkomstbestemt. Der er derfor grænser for hvor meget du må tjene, uden at du skal betale din SU tilbage (fribeløb). Dit fribeløb udregnes på årsbasis. Du kan læse mere om, hvad du højst må tjene for at kunne modtage SU på su.dk hvor du også har mulighed for at udregne fribeløbet automatisk. Størrelsen på fribeløbet ændres hvert år.

Hvis du har/får børn

Hvis du får barn under, eller lige før, din uddannelse, kan du søge om ekstra SU-klip (fødselsklip).

Hvis du forsørger et barn, kan du få supplerende SU-lån og i nogle tilfælde kan du også, hvis du er enlig forsørger eller samboende med en SU-modtager, få et tillæg til din SU (forsørgertillæg). Du kan dog ikke modtage fødselsklip og supplerende lån/forsørgertillæg samtidig. Du kan miste retten til at få fødselsklip, hvis du skifter uddannelse, så kontakt SU-kontoret for mere information, hvis du overvejer et studieskift. 

HVIS DU HAR EN FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (HANDICAP) ELLER ER ORDBLIND

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør det umuligt for dig at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg. Du kan også søge om hjælpemidler/mentor (specialpædagogisk støtte, forkortet SPS), hvis du har en funktionsnedsættelse, eller hvis du er ordblind.

Transportrabat (ungdomskort)

Du kan søge om rabat til bus- eller togkort (og i ganske få tilfælde om kilometerpenge).