AAU logo

Studieservice

Legater

British Chamber of Commerce in Denmark (BCCD)

 

Dansk Kvindesamfund

 • Kvindelige studerende der er på 2. studieår eller længere i deres uddannelse.
 • Ansøgningsperiode fra 15. maj til 15. september hvert år
 • Ansøgningsskema findes på danskkvindesamfund.dk

 

ELLA OG HOLGER ANDERSENS STUDIELEGAT

 • Kan søges af sønderjyskeog sydslevigske kandidater, der studerer græsk/latin, teologi, historie eller oldtidskundskab
 • Ansøgningsskema findes hos Internationalt Kontor: mha@adm.aau.dk
 • Ansøgningsfrist er 1. maj hvert år

 

Fulbright Kommissionen

 • Til kandidatstuderende og Ph.d'ere
 • Ansøgningsskema findes på wemakeithappen.dk
 • Ansøgningsfrist er i marts og oktober hvert år

 

HADERSLEV KATEDRALSKOLES STUDENTER-LEGATER

 • Kan søges af elever fra Haderslev katedralskole
 • Ansøgningsskema findes hos Internationalt Kontor: mha@adm.aau.dk
 • Ansøgningsfrist den 1. maj hvert år

 

Jane M. Klausman Women in business scholarship

 • Kan søges af kvindelige studerende, der studere fag, som også findes på CBS
 • Yderligere oplysninger samt ansøgningsskema kan findes på zonta.org
 • Ansøgningsfrist i slutningen af april hvert år

 

Knud Højgaards Fond (studieophold/praktikophold i udlandet)

 • Alle studerende, som har bestået en bacheloruddannelse (diplomingeniører skal have bestået min. 2,5 årsværk). Ingeniørstuderende vil blive prioriteret højst.
 • Ansøgningsskema findes på khf.dk og skal sendes direkte til Fonden.
 • Ansøgningsfrist er løbende hele året

 

Konsul Axel Nielsens Mindelegat (studieophold/praktikophold)

 • Alle studerende på en samfundsvidenskabelig eller sproglig uddannelse. Studieopholdet/praktikopholdet skal være af mindst 3 mdr. varighed. Der gives ikke støtte til studierejser, som er afsuttet før 1. januar i dét år, hvor legatuddelinger finder sted. Handelsmæssige uddannelser vil blive prioriteret højst.
 • Legatet søges online på axelnielsensmindelegat.dk
 • Ansøgningsfrist er 15. marts hvert år

 

Lemvigh-Müller Fonden

 

Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Fond

 • Kan søges af lægestuderende, som har bestået de 6 første semestre
 • Ansøgningsskema kan findes på aalkat-gym.dk eller ved at kontakte Aalborg Katedralskole på tlf.nr. 9631 3772 / kos@aalkat-gym.dk
 • Ansøgningsfrist er fredag i uge 46 

 

Maleren Knud fløystrups Mindelegat

 • Kan søges af værdige og trængende mandlige studenter fra Bornholm
 • Yderligere oplysninger om legatet kan fås hos Internationalt Kontor: mha@adm.aau.dk
 • Ansøgningsfrist den 25. maj hvert år

 

Nordea-Fonden

 

Otto Mønsteds Fond (meritgivende studieophold/praktikophold i udlandet)

 • Civil- og Diplomingeniørstuderende.
 • Legatet søges online på ottomoensted.dk
 • Ansøgningsperiode fra 10. januar til 1. marts hvert år

 

Peter og Emma Thomsens Legat (studier i Danmark)

 • Mandlige studerende.
 • Ansøgningsskema findes på thomsenslegat.dk
 • Ansøgningsfrist er 31. januar og 30. september hvert år

 

Rambøll Legatet

 • Studerende på studieophold i udlandet
 • Ansøgningsskema findes på student.ramboll.dk
 • Ansøgningsfrist er i april  hvert år

 

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

 • Studerende på Samfundsvidenskab, Ingeniør og Sundhed der er 35 år eller yngre.
 • Der gives støtte til uddannelse i udlandet, samt til dygtige studerende her i Danmark. OBS: Der er flere forskellige legater - læs mere på nedenstående link.
 • Ansøgningsskema findes på fonde.danskerhverv.dk
 • Ansøgningsfrist er 15. september hvert år

 

Saleduck studielegat

 • Du kan søge legatet, hvis du læser en videregående uddannelse på mindst 2 år og skal studere minimum ét semester i udlandet.
 • Du kan læse mere om legatet på saleduck.dk.
 • Ansøgningsfrist er den 1. november

 

Stataut. revisor oluf chr. olsen og hustru julie rasmine Olsens Mindefond

 

Teknikumingniørstuderndes Boliglegat af 1978

 • Diplomingeniørstuderende kan søge om et kontant tilskud til deres bolig.
 • Ansøgningsskema findes på ida.dk
 • Ansøgningsfrist er 1. oktober hvert år

 

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

 • Studerende på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse
 • Der gives støtte til rejse- og opholdsudgifter til udlandsophold
 • Ansøgningsskema findes hos Internationalt Kontor: mha@adm.aau.dk
 • Ansøgningsfrist er henholdvis 1. maj og 1. november hvert år