AAU logo

Studieservice

SU til kandidatuddannelse

Søg om SU til kandidatuddannelsen

Du søger ved at udfylde en ansøgning på minSU.

Du kan tidligst søge om SU en måned før, du starter på uddannelsen. Du kan tidligst modtage SU fra den måned, hvor du søger.

Der er mange forskellige regler vedr. SU til en kandidatuddannelse afhængigt af hvornår du bliver optaget, om du fortsætter direkte på kandidat efter endt bachelor, om du har læst en professionsbachelor, om du bliver tilmeldt dispensation mm. Du kan læse mere om de regler herunder. 

SU i sommerferien mellem bachelor- og kandidatuddannelsen

Hvis du består din bachelor i juni, juli eller august og starter på kandidat pr. 1. september, er du berettiget til SU i sommerferien. Du skal lave en ansøgning på minSU, hvor du søger om SU fra juli måned (du kan gøre dette fra den 1. juni). Du skal vælge at søge om SU til din kandidat (hvis du kan se indskrivningen på minSU), ellers skal du vælge at søge om SU til en hel ny uddannelse. Du skal IKKE forlænge din bachelor.

Du kan ikke få SU i sommerferien, hvis du består din bachelor i maj eller tidligere.

Hvis du bliver optaget på kandidat pr. 1. februar og har afsluttet din bachelor senest 2 måneder før, kan du også få SU i de to måneder, der ligger mellem de to uddannelser. 

har du fået dispensation til at starte på kandidatuddannelsen?

Rent teknisk kaldes dette, at du er "tilmeldt dispensationsramme", og du kan ikke modtage SU til denne. Du kan først søge om SU til din kandidat, når du har bestået din bachelor.

Så længe du ikke har bestået din bachelor, vil du kun være berettiget til SU, hvis du har SU-klip tilbage på din bachelor. I så fald, skal du forlænge din bachelor. Det gør du via minSU under ”Ret din SU - Forlæng uddannelsen"”. Hvis du har opbrugt alle dine SU-klip på din bachelor, har du mulighed for at søge om slutlån. Læs mere om slutlån på su.dk.

Når du har bestået din bachelor, skal du søge om SU på ny for at få SU til kandidatuddannelsen.

Har du allerede søgt om SU til kandidat, men består du ikke din bachelor inden 1. september, vil din SU automatisk blive stoppet pr. 1. september. Du skal derfor ansøge om SU/slutlån til din bachelor hurtigst muligt, hvis du vil undgå et tilbagebetalingskrav for september måned. Du skal udfylde en ansøgning via minSU under "Søg SU til en ny uddannelse". Sidste frist for at søge om SU/slutlån for september måned er 30. september. 

Har du fået et barn på bacheloruddannelsen, men ikke brugt dine fødselsklip?

Fødselsklip kan ikke automatisk overføres fra en bachelor til en kandidat, men du kan muligvis få nogle af fødselsklippene overført. Kontakt SU-kontoret for at høre nærmere.

Har du en professionsbachelor, et to-årigt sidefag eller propædeutik?

Du kan under visse betingelser søge om at få en såkaldt "rammeudvidelse".

Hvis din samlede normerede tid for din bachelor -og kandidatuddannelse, eller et lignende uddannelsesforløb, overstiger 58 måneder, kan rammen udvides. Det er for eksempel tilfældet, hvis du tager en bacheloruddannelse med propædeutik, eller en professionsbacheloruddannelse, og derefter optages på en kandidatuddannelse.

Ønsker du at søge om en rammeudvidelse, skal du sende et brev eller en mail til SU-kontoret på AAU, hvor du oplyser, at du pga. en professionsbachelor eller lign. ønsker at søge om en rammeudvidelse. Du kan også kontakte SU-kontoret for at høre nærmere.

Studielån

Hvis du modtager studielån, skal du huske at søge om det igen via minSU, og du skal også godkende en ny låneplan. 

transportrabat

Hvis du modtager ungdomskort eller kilometerpenge, skal du søge om dette igen, når du starter på kandidat. Dette bliver ikke forlænget automatisk. 

Handicaptillæg

Hvis du modtager handicaptillæg, skal du søge om dette igen via minSU. Du kan i ansøgningen oplyse, at du tidligere har modtaget handicaptillæg. Det er derfor ikke nødvendigt at uploade bilag igen, og behandlingstiden er heller ikke så lang. 

Ligestilling til SU

Hvis du ikke er dansk statsborger, og tidligere er blevet ligestillet til SU, skal du i nogle tilfælde søge om ny ligestilling igen til din kandidatuddannelse. Kontakt SU-kontoret for at høre nærmere. 

Støttetid

Når du bliver tildelt SU til en videregående uddannelse, får du det antal SU-klip, der svarer til din uddannelses normerede studietid. Hvis du er startet på din første videregående uddannelse indenfor 2 år efter din adgangsgivende eksamen, har du 12 måneders ekstra SU-klip, som du kan bruge, hvis du bliver forsinket i din uddannelse. Bemærk dog, at de 12 ekstra SU-klip er indenfor rammen på 70 SU-klip, som du er berettiget til på videregående uddannelser.

  • Læs mere om reglerne på su.dk

Krav for at kunne modtage SU

Du er forpligtet til at sætte dig ind i SU-reglerne, som du kan læse om på su.dk.

Du skal hele tiden være i gang med uddannelsen, ellers bliver din SU stoppet. Din SU stopper også, hvis du bliver mere end 6 måneder bagud i studiet i forhold til dit forbrug af SU. Når du f.eks. har brugt 12 SU-klip, skal du have bestået 30 ects for fortsat at kunne modtage SU. Bliver du forsinket på grund af sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, kan du søge om tillæg af SU-klip.