AAU logo

Studieservice

Forsinket på uddannelsen?

Hvis du bliver forsinket i uddannelsen, kan du stadig modtage SU, så længe du har SU-klip tilbage og opfylder studieaktivitetskravene (læs evt. mere under Studieaktivitetskontrol).

 

indhold på siden

Hvordan forlænger jeg min uddannelse?

Du forlænger din uddannelse på minSU under ”Ret din SU – Forlæng uddannelsen”. Her skriver du dit forventede sluttidspunkt. Du kan godt forlænge din uddannelse flere gange. Bliver du færdig før dit angivne sluttidspunkt, stopper SU’en automatisk, når du afslutter din uddannelse.

Hvis du ikke har flere klip tilbage, har du evt. mulighed for at søge om slutlån, hvis du er i slutningen af din uddannelse. Du kan læse mere om slutlån på su.dk

SU under sygdomsperiode

Du kan godt modtage SU under en sygdomsperiode. Hvis du allerede modtager SU, og stadig har SU-klip tilbage, skal du i første omgang ikke gøre noget. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må søge om orlov fra uddannelsen, da du så ikke er SU-berettiget. Det er først når du vender tilbage til studiet, eller er blevet minimum et semester forsinket, at du skal ind og lave en ansøgning om tillæg af klip. Vi kan nemlig først behandle en ansøgning om tillæg af klip, når forsinkelsen allerede er indtruffet.

Du skal lave en ansøgning om tillæg af klip på minSU. Du finder ansøgningen under ”Søg SU – Tillæg af klip”. Når du har lavet denne ansøgning, skal du maile/sende kvitteringssiden til os sammen med en lægeerklæring, der dokumenterer, at du ikke har været i stand til at studere pga. sygdom. Derudover bedes du også vedlægge en kort redegørelse, hvor du selv beskriver din forsinkelse samt perioden du er forsinket i. 

Kronisk funktionsnedsættelse

Selvom du har en kronisk funktionsnedsættelse inden du starter på en uddannelse, og selvom du modtager handicaptillæg, skal du studere på fuld tid, da der kun gives SU til heltidsuddannelser. Hvis du bliver forsinket under uddannelsen, vil du ikke kunne få tillæg af klip, medmindre forsinkelsen skyldes en midlertidig forværring af din kronisk lidelse eller anden sygdom. Du vil ligeledes skulle opfylde studieaktivitetskravene på lige vilkår med andre studerende. 

Forsinkelse pga. rådsarbejde eller særlige forhold

Hvis din forsinkelse skyldes rådsarbejde, er der mulighed for at søge om tillæg af klip. Du kan læse mere om reglerne for dette på su.dk 

Skyldes din forsinkelse særlige forhold, er der også mulighed for at søge om tillæg af klip. Vær dog opmærksom på at det er meget sjældent, at der gives tillæg af klip pga. denne årsag. 

Du kan læse mere om reglerne for SU ved forsinkelse på su.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-kontoret for at høre om dine muligheder.