AAU logo

Valg af studie

Studievalget er dit

At vælge uddannelse er en stor beslutning, som får konsekvenser langt ind i din fremtid. Derfor er det vigtigt, at du gør dig nogle grundige overvejelser inden du beslutter dig. Der kan være mennesker i din nære omgangskreds, som gerne vil påvirke dit valg - fx forældre eller venner. Her er det vigtigt at huske på, at det er dig og kun dig, der kan træffe det endelige valg. Det, der er godt for din ven eller dine forældre, er ikke nødvendigvis det gode valg for dig.

Men selv om det er dig, der i sidste ende skal træffe beslutningen, kan det være gavnligt, at involvere forældre, en god ven og/eller en professionel studievejleder, i dine overvejelser og reflektioner om valg af studie. Det kan fx være en idé at tænke over følgende; hvor meget betyder det faglige indhold på studiet, arbejdsformen på uddannelsen, det sociale miljø, uddannelsesbyen og gode jobmuligheder?

Nedenfor har vi listet nogle tips til, hvor du kan hente mere viden og inspiration til dit studievalg.

Indkreds dine ønsker og muligheder

Når du har indkredset et par uddannelser, du er intersserret i er det næste skridt at opstøve viden om det pågældende studie. Under de konkrete uddannelsesbeskrivelser på AAU´s hjemmeside kan du både finde information om fx hvad uddannelsen går ud på, hvad adgangskravene er samt finde udtalelser fra studerende om deres valg af studie og om studielivet.

Det er i denne fase også en god idé at undersøge om der er andre studier inden for samme interesseområde, som kan have din interesse. Brug fx AAU's emnevælger til at indkredse relevante uddannelser efter emne.

Vælg uddannelse efter emne

Kom og mød Aalborg Universitet fx til Åbent Hus eller Studiepraktik og få en mere uddybende introduktion til en eller flere konkrete uddannelser. 

Besøg Aalborg Universitet

Få konkret viden om studiet

Når du har indkredet dine uddannelsesønsker til et par stykker kan næste skridt være at aftal et møde med en studievejleder fra det konkrete studie. Her kan du stille meget specefikke spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, få eksempler på litteratur på studiet, høre nærmere om hvordan studiemiljøet og arbejdsfformen er på lige præcis det studiet, se eksempler på projekter, som tidligere studerende har arbejdet med og spørge ind til valgmuligheder i købet af studietiden fx studieophold i udlandet.

Du kan ofte via studievejlederen få en aftale om, at blive studerende for en dag, hvor du kan deltage i forelæsninger, følge en gruppe studerendes arbejde med projektskrivning og gå en tur rundt i studiemiljøet, kantinen, biblioteket m.v. for at fornemme stemningen. 

Kontakt studiets vejleder

Undersøg studieformen

Undervejs i processen med at vælge studie. Er det vigtigt også at reflektere over hvilke arbejdsform, du trives bedst med. Trives du fx bedst med høj grad af selvstudie eller er du mere til samarbejde med andre om opgaveløsning?

På AAU arbejder de studerende i stor udstrækning i grupper med en praktisk problemorienteret tilgang til teorien. Grupperne består typisk af 4-5 studerende, som på de fleste semestre skriver et større projekt. Gruppearbejdet kræver kompromiser, og du lærer en masse om at samarbejde.

Læs mere om gruppearbejde på AAU

Foretrækker du at arbejde alene, er det dog også muligt. På Aalborg Universitet er det ikke et krav, at du skal lave projektarbejde i grupper gennem hele dit studie, men vær opmærksom på, at studieformen i høj grad lægger op til det. 

Læs om AaU's særlige studieform

Ud over projektskrivning vil der på de flestte studier, også være kurser, som lægger op til individuelle afleveringer og ekaminer. Hvor meget projektskrivning og andre prøveformer uddannelsen indeholder kan du se ved at kigge lidt nærmere på studieordningen fra den enkelte uddannelse.

Studieordninger for de enkelte uddannelser

Lav en tjekliste

Det giver god mening at lave en tjekliste med relevante forhold, som du skal overveje ifm. valg af uddannelse. På den måde kan du gøre dig selv klart, hvilken vej du ønsker at gå og hvilke spørgsmål, du vil have besvaret for at kunne vælge den rette uddannelse.
Tjekliste til valg af studie

indledende snak om studievalg

Er du i tvivl om, hvilke uddannelsesmuligheder du overhovedet har, er det en god idé, at starte med at snakke med en studievejleder fra et af Danmarks 7 Studievalg-centre. Studievalg har kendskab til alle videregående uddannelser i Danmark.

Link til Studievalg