AAU logo

Eksamensforberedelse

Forbered dig

Eksamensforberedelse på universitetet kræver en stor del af dig, da du selv har ansvaret for at overholde og undersøge frister. Niveauet er også højere, end det du måske er vant til, hvilket kan øge nervøsiteten. Dette kan oftest afhjælpes gennem forberedelse. Og ikke mindst, at du planlægger dit studie.

Eksempelvis ved, at du:

 • Har godt kendskab til din studieordning
 • Har overblik over krav til eksaminerne samt frister
 • Laver en læseplan over det vigtigste pensum, du skal have styr på
 • Strukturerer din hverdag, så du har faste forberedelsestider

Det er utroligt vigtigt, at du ser hele dit semester som en forberedelse til de kommende eksaminer. Du kan benytte de to følgende øvelser til at prioritere dit pensum og lave et ugeskema:


PRIORITERING AF DIN TID OG OPGAVER


FÅ TID TIL DET HELE

Mundtlig formidling

På eksamensdagen kan der være mange nerver på spil. Niveauet på universitetet er højere, end det du måske er vant til, hvilket kan øge nervøsiteten. 

Du kan have fået en del gode råd om at tage styringen og vise, hvad du har lært – det er bare ikke altid så let, som det lyder!


Definér Situation og målgruppe

Når du skal formidle, må du først og fremmest forholde dig til, hvad det er for en situation, du skal formidle i. Er det i forbindelse med en forelæsning, hvor målgruppen er medstuderende, eller en eksamen, hvor målgruppen er eksaminator og censor? Når du formidler, skal du nemlig være opmærksom på at tale til din målgruppe.


Find din struktur

En populær talemåde, der udtrykker en struktur for mundtlig formidling, lyder: ”Sig, hvad du vil sige, sig det, og sig, hvad du har sagt”. Når du skal formidle noget mundtligt, kan du ekempelvis indlede med først at præsentere, hvad du vil tale om, og hvordan du vil tale om det. Herefter kan du fortsætte med kort at præsentere emnet:

 • Hvad er din/modellens/teoriens/tekstens påstand?
 • Hvordan begrunder du/modellen/teorien/teksten denne påstand – hvad støtter påstanden?
 • Er der evt. noget, der svækker påstanden?
 • Hvad er din faglige vurdering i forhold til emnet?
 • Afslut ved at samle op på formidlingens hovedpointer.

Projekteksamen i grupper

Gruppearbejde fylder en stor del af dit studieforløb på Aalborg Universitet, hvor projekter udarbejdes i grupper. Du og din gruppe skal forsvare jeres skriftlige arbejde, mundtligt til en gruppeeksamen.
 

Læs mere om gruppearbejde
Det er en god idé, at I, i god tid inden jeres eksamen, planlægger hvem der skal sige hvad og hvornår. Sørg for at jeres oplæg bliver interessant, og at hvert gruppemedlem inddrager et nyt perspektiv. Giv i jeres oplæg plads til, at censor og eksaminator kan stiller jer spørgsmål.

I begyndelsen af eksaminationen, kan det anbefales, at I kort laver en dagsorden for censor og eksaminator, så de ved, hvilke emner I bringer op.

Er I flere end to i gruppen, kan det være en god idé med navneskilte, så eksaminator og censor ved, hvem I hver især er.


Roller under eksaminationen

Aftal også, hvordan jeres roller hver især skal være under eksamenen. Det er meget uheldigt, hvis nogle gruppemedlemmer dominerer for meget.

Lav eventuelt denne teamrolle-opgave.

Roller i gruppen


Selvom vejleder og eksaminator er ordstyrer og skal sørge for, at alle gruppemedlemmer kommer til orde, er det vigtigt at I giver plads til hinanden og forsøger at fordele taletiden ligeligt. Husk – I er et team.

Samtidig er det vigtigt, at I støtter hinanden og supplerer, hvis der er brug for det. I nogle tilfælde kan det være en god idé at aftale et bestemt tegn eller andet, der viser de andre gruppemedlemmer, at nu må de andre gerne supplere.


Bedømmelsen

Som udgangspunkt gives bedømmelsen samlet, men hvis I ønsker at få karaktererne individuelt, kan I aftale det med censor og eksaminator inden eksaminationen går i gang. I så fald vil  begrundelse og feedback gives samlet efterfølgende.

Se videoer fra gruppeeksaminer på AAU

Eksamensnervøsitet

Det er vigtigt, at du får en god start på din eksamensdag. Med nogle få aktiviteter på dagen, kan du styre din nervøsitet og få en bedre eksamensoplevelse.


Hav god tid

Sørg for at du har god tid på eksamensdagen, til at nå det du skal, uden at skulle fare rundt efter det ene og andet i sidste øjeblik. Stå derfor gerne op to-tre timer før din eksamen, så du har god tid til at gøre dig klar.


Vær aktiv

Er du nervøs, er det bare med at komme af sted på en løbetur, gåtur, i det lokale motionscenter eller andet, der aktiverer din krop.

For at din hjerne skal kunne præstere optimalt, er det vigtigt, at du motionerer.  Du vil dermed brænde noget af nervøsiteten af samtidig med, at du vil føle dig mere frisk og klar i hovedet. Lad din grad af nervøsitet styre, hvor meget du motionerer.


Energi til hjernen

Efter din motion og et skønt bad, er det meget – meget vigtigt, at du spiser morgenmad, så din hjerne får energi til at kunne præstere.

Efter syv-ni timers søvn er dit blodsukker lavt og din krop en smule dehydreret. Derfor er det vigtigt at spise og drikke rigeligt.


3 råd inden eksamen

Husk, at det er dig det handler om til eksamenen. Det er vigtigt at du har det godt og føler dig tilpas. Koncentrer dig om dig selv, indtil du har præsteret, hvorefter du kan tænke på de andre gruppemedlemmer. På den måde mister du ikke fokus.  

Her er 3 gode råde til, at håndtere de sommerfugle du har tilbage i maven, efter du har taget toppen af nervøsiteten med din forberedelse hjemmefra...:

 1. Acceptér at du er nervøs. Sig til dig selv, at det er ok at være nervøs. Ved at acceptere din nervøsitet, kan du minimere dens kraft.
   
 2. Tag 10-20 dybe vejrtrækninger og kom af med anspændtheden og ubehaget.
   
 3. Tag små fjedre hop på stedet i 5-10 minutter, inden du skal på. Slap så meget af i armene som muligt og hop. Det lyder mystisk - men det hjælper!  Når du hopper på denne måde, vil du opleve, at dine muskler slapper af, dit åndedræt vil være dybere og dine spændinger i nakken og skuldrene vil aftage.  

Forventninger og ambitioner

Hvis du har for høje forventninger til din eksamenspræstation, kan det have stor betydning for, hvordan du klarer dig til din eksamen. Ofte kan for høje forventninger føre til eksamensangst. Pas på ikke at hæfte hele din identitet op på sammenhænge, hvor du bliver bedømt.

Der er ikke noget i vejen i at have høje ambitioner, da det kan holde dig aktiv og engageret i dit studium. Problemet opstår når karakterer og præstationer får så stor betydning, at der ikke længere er plads til fejl og mangler – som også er en del af et studium.

Ambitionsniveau vs. præstationsniveau

Overvej om dit ambitionsniveau er for højt. Hvis dette er tilfældet, vil du aldrig føle, at det du gør, er godt nok. Hvis du hele tiden opstiller nye krav til dig selv, vil tilfredsstillelsen ved at nå et mål heller aldrig få lov at brede sig i kroppen, hvilket vil tære på dit selvværd. Derfor er det vigtigt, at du stiller realistiske krav til dig selv.

Undersøg med denne øvelse, om du har realistiske forventninger til dig selv…:
 

Forventninger til tidsforbrug

Regler for eksamen på AAU

Når du skal til eksamen, opfordrer vi dig til at sætte dig ind i alle relevante regler vedr. eksamen, så du får styr på formalia. Du finder reglerne om eksamen på dit studium på dit fakultets hjemmesider:
 

Studerende på humanistiske uddannelser

Studerende på samfundsvidenskabelige uddannelser

Studerende på teknisk- og naturvidenskabelige uddannelser

Studerende på sundhedsvidensskabelige uddannelser