AAU logo

Hjælp til personlige problemer

Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen er en selvejende institution, som ikke er tilknyttet Aalborg Universitet. Du kan få hjælp til både studiemæssige, sociale og psykiske problemer.

Der er også forløb for studerende, der lider af eksamensangst. Rådgivningen er gratis, og du kan henvende dig anonymt. Studenterrådgivningens tilbud gælder studerende optaget på en ordinær heltidsuddannelse.

Studenterrådgivningen

studenterpræsterne

Studenterpræsterne tilbyder gennem samtaler og samtaleforløb hjælp og vejledning ved personlige, studiemæssige, sociale eller eksistentielle/religiøse problemer.

Præsterne er underlagt tavshedspligt og fører ikke nogen form for journal. Det er muligt at henvende sig anonymt. Samtaler er gratis. Der er normalt ingen eller kun kort ventetid. 

Læs mere om studenterpræsterne

HEADSPACE

Hos Headspace tilbydes samtaler til dig mellem 12-25 år. Det er et åbent anonymt tilbud, og du kan henvende dig direkte fra gaden uden forudgående tidsbestilling om alt fra konflikter med familien og venner, tristhed, ensomhed, boligsituation og meget andet. Du kan henvende dig på chat, sms eller mail. 

Læs mere om Headspace

DEN SOCIALE SKADESTUE (AALBORG)

Her tilbydes uformelle og uforpligtende samtaler i aften- og nattetimerne. Der tages udgangspunkt i det, du har lyst til at tale om, hvad enten det er ensomhed, angst eller noget helt tredie. Der er ingen tidsbestilling - du møder blot op. Du er 100 % anonym, og der føres ikke journaler. 

Læs mere om Den sociale skadestue

startLinjen

Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder en ressourceskabende og støttende samtale til dig, der har lyst til at skabe en forandring i dit liv.

Du kan ringe om praktisk taget hvad som helst, som du har brug for at tale med nogen om. En stor gruppe engagerede og veluddannede frivillige medarbejdere sørger for, at telefonerne er åbne alle årets 365 dage mellem kl. 16 og 23. 

Læs mere om startLinjen

UNIVERSITETSKLINIKKEN

Hvis du har psykiske problemer, har du mulighed for at få hjælp på Universitetsklinikken, hvor Psykologiuddannelsen på Aalborg Universitet tilbyder samtaleterapeutisk behandling.

Behandlingen er gratis og varetages af studerende på Psykologistudiets sidste del som led i deres uddannelse til psykologer. Behandlingen sker under tæt vejledning af Universitetsklinikkens stab. 

Læs mere om Universitetsklinikken

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen er et gratis vejledningstilbud til gravide og børnefamilier med børn op til 18 år, som hjælper både mødre og fædre. Her kan du få støtte og hjælp til selvhjælp indenfor områder som skilsmisse, samarbejde efter skilsmisse, økonomi, vold i parforhold, juridisk rådgivning, personlige og sociale udfordringer samt vejledning i forhold til uddannelse kombineret med familieliv.

Læs mere om mødrehjælpen

Ung på linje

Ung På Linje/Ung Online er et anonymt samtaletilbud til alle unge mellem 13-30 år, der har brug for nogen at tale med. Projektet hører under Røde Kors og drives udelukkende af ca. 80 unge frivillige, og der er derfor altid en at tale med. Samtalerne kan for eksempel vedrøre tanker om sorg, kærlighed, familie, uddannelse, selvmordstanker eller selvskade.

Læs mere om Ung på linje