AAU logo

Hjælp til handicappede studerende

STØTTEMULIGHEDER, INFORMATION OG ORGANISATIONER

Hvis du er studerende og har et handicap, der kræver en eller anden form for støtte, har vi samlet en række links til hjemmesider om handicapstøtte og til organisationer for handicappede.


Specialpædagogisk støtte (SPS) er SU-styrelsens støtte til hjælpemidler til handicappede studerende.

Specialpædagogisk støtte

 

Undervisningsministeriets portal om uddannelse, særlige behov og hjælpemidler.
Tilgængelighed til uddannelse


Nyttige links til handicaporganisationer samt links til mere information om handicap og uddannelse samt udviklingsprojekter på handicapområdet.
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)

 

Ved 'Handicappede Studerende og Kandidater' tilbydes rådgivning for studerende med handicap ved mellemlange og lange videregående uddannelser. Også færdiguddannede med et handicap er velkomne.

HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER (HSK)

 

Socialstyrelsens site om lovgivning og initiativer til gavn for personer med et handicap som f.eks. ordblinde.
Viden til gavn

 

En sammenslutning af organisationer, der arbejder for retten til lige muligheder for handicappede.

DANSKE HANDICAPORGANISATIONER

 

Det centrale Handicapråd arbejder, på baggrund af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, for udvikling af samfundet, herunder tilgængelighed og sikring af handicappedes muligheder for selvbestemmelse.

DET CENTRALE HANDICAPRÅD (DCH)

Her finder du handicapvenlige indgange på AAU i Aalborg, Esbjerg og København.

se kort