AAU logo

Tilmelding til undervisning og prøver

Gældende regler for fuldtidsstuderende

Følgende regler for tilmelding til undervisning og prøver samt merit gælder for alle fuldtidsstuderende (gælder ikke for  deltidsstuderende)

 • Der er ikke på AAU et centralt tilmeldingskrav til undervisning og prøver på 30 ECTS-point pr. semester, men AAU forventer fortsat, at du studerer på fuld tid. Dog tilmeldes 1. årsstuderende på bachelor- og professionsbacheloruddannelser til undervisning og prøver på 1. og 2. semester (60 ECTS-point) af AAU (jf. førsteårsprøven), og der er et obligatorisk tilmeldingskrav til kandidatspecialet for studerende, der alene mangler at bestå kandidatspecialet.
   
 • Når du er tilmeldt undervisning, bliver du automatisk tilmeldt 1. prøveforsøg uden mulighed for afmelding af 1. prøveforsøg, undtagen hvis der er usædvanlige forhold, eller hvis du er elitesportsudøver eller har en funktionsnedsættelse.
   
 • Tilmelding til undervisning og 1. prøveforsøg kan frameldes, hvis framelding sker inden udløb af eftertilmeldingsperioden, undtagen for 1. årsstuderende på bachelor- og professionsbacheloruddannelser og for studerende på kandidatuddannelsens specialesemester.
   
 • Du foretager selv tilmelding til 2. og 3. og yderligere prøveforsøg, undtagen hvis du studerer på kandidatuddannelsens specialesemester.
   
 • Der er krav om deltagelse i 1. prøveforsøg for at få adgang til 2. prøveforsøg som reeksamen i samme eksamensperiode. Udebliver du ved 1. prøveforsøg, kan du alene tilmelde dig en efterfølgende ordinær eksamen som 2. prøveforsøg. Dette gælder dog ikke for studerende på kandidatuddannelsens specialesemester, eller hvis den studerende opnår en særlig dispensation fra studienævnet.

 

LÆS FÆLLES REGLER FOR TILMELDING TIL Undervisning OG PRØVER samt MERIT (gældende pr. 1. februar 2018)

studerende på første år eller specialesemestret?

Læser du på 1.eller 2. semester af en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, er du automatisk tilmeldt undervisning og prøver på hele første studieår, og du skal derfor ikke selv tilmelde dig undervisning og prøver. Mangler du alene at bestå dit kandidatspeciale skal du tilmelde dig kandidatuddannelsens specialesemester. Foretager du ikke selv tilmeldingen til specialesemesteret, vil du blive tilmeldt specialesemesteret af universitetet.