AAU logo

Supplering

Faglig supplering til kandidatuddannelsen

Reglerne for den justerede fremdriftsreform trådte i kraft for alle studerende 1. september 2016 (dog ikke for gæstestuderende og deltidsstuderende). Når det er sagt, har ændringer vedrørende faglig supplering for ansøgere til kandidatuddannelser først virkning for studerende, der optages på en kandidatuddannelse den 1. februar 2017.

Med virkning fra optagelsen pr. 1. februar 2017 kan AAU lægge vægt på op til 30 ECTS-point ud over den adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i bedømmelsen af, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen. Forudsætningen er, at suppleringsaktiviteterne er bestået før afslutning af den adgangsgivende bachelor/professionsbacheloruddannelse. Alternativt kan suppleringen gennemføres efter afsluttet bachelor- eller professionsbacheloruddannelse under betingelse af, at ansøgeren er blevet betinget optaget på kandidatuddannelsen, inden suppleringen påbegyndes.
 

supplering for at opfylde adgangskrav