AAU logo

Orlov og barsel

Fremdriftsreformen & orlov og barsel

Fremdriftsreformen har ingen indflydelse på dine muligheder for at holde orlov og barsel. I praksis kan orlov dog få nogle uhensigtsmæssige konsekvenser for dit videre studieforløb og din SU. Inden du tager orlov, er det derfor en god ide at få en vejledning med din studievejleder fra din uddannelse med fokus på at få tilrettelagt et studieforløb, der gør det muligt for dig at vende tilbage og være studieaktiv umiddelbart efter endt orlovsperiode.
 

Læs mere om orlov

Læs mere om barsel