AAU logo

Merit

Merit for tidligere beståede studieaktiviteter

Som følge af fremdriftsreformen er du som ansøger til en bachelor- eller kandidatuddannelse forpligtet til at oplyse om og søge merit for alle beståede uddannelseselementer fra tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på videregående uddannelsesniveau.

Hvis du får tildelt meget merit på et eller flere semestre af din nye uddannelse, kan det være en god ide at søge vejledning hos studievejlederen på uddannelsen om dit videre studieforløb og eventuelt få lavet en individuel studieplan. I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at tilmelde sig fag og prøver på et højere semester samtidig. På den måde forkorter du din samlede studietid.

Med fremdriftsreformen er der automatisk indført merit for alle forhåndsgodkendte studieophold i Danmark og udlandet. Det betyder, at hvis du har fået forhåndsgodkendt et eller flere uddannelseselementer og efterfølgende har gennemført og bestået disse, skal de erstatte dele af din uddannelse her på AAU svarende til de ECTS-point, du har fået forhåndsgodkendt.
 

læs mere om merit