AAU logo

Dispensationsmuligheder

søg om dispensation

Hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold, kan du søge om dispensation. Det vil i de fleste tilfælde være dit studienævn, du skal ansøge om dispensation. Du skal bl.a. søge om dispensation, hvis usædvanlige forhold gør, at du ikke kan opfylde:

  • tilmeldingskravet på 30 ECTS-point pr. semester for 1. årsstuderende på bachelor- og professionsbacheloruddannelser
  • tilmeldingskravet til kandidatspecialet for studerende, der alene mangler at bestå kandidatspecialet

Læs mere om dispensationer