AAU logo

Fremdriftsreformen

regler for studiefremdrift

I november 2015 blev der indgået en politisk aftale om justering af fremdriftsreformen. Det betyder, at AAU har fået større frihed til at fastsætte hvilke krav og regler, der skal gælde for studerende på AAU med henblik på fortsat at sikre fremdriften. Målet for Aalborg Universitet er stadig det samme som hidtil; at fastholde den gode gennemsnitlige gennemførselstid og sikre, at overskridelsen af den normerede studietid højst er 1,2 måneder frem til 2020.

Et samarbejde mellem universitetet og studerende har ført til vedtagelse af nye AAU-regler for studiefremdrift.