AAU logo

Musik

Musik

Musik

Sidefaget i Musik ligger på 5.,6., 7. og 8. semester af din uddannelse. På 5. semester kombineres Musik med bachelorprojektet på dit centrale fag og på 8. semester kombineres Musik med studier på dit centrale fag.
Der er undervisning inden for følgende områder:

5-6 semester:

 • Historie og teori (undervisning i vestlige musikhistorie)
 • Musikteori, satsteknik og sammenspil (undervisning i den vestlige musiks elementer, former og repræsentations- og notationsformer; grundlæggende analyse og beskrivelse af musikalske fænomener; harmonisering, dur-mol tonal sats og ensemblesats; pop- og rockarrangement, transskription; sammenspil og grundlæggende musikteknologi og ikt)
 • Færdighed og performance (undervisning i sang, klaver og musikledelse samt i stemmeteori)
 • Musikvidenskabeligt emnestudium (undervisning i musikanalytiske teorier og metoder).

7-8. semester

 • Analyse (undervisning i musikanalyse og analyseteori og hertilhørende metodiske problemstillinger samt et skriftligt projektarbejde i tilknytning hertil)
 • Musikæstetik (undervisning i musikæstetik og dens sammenhænge med musikværker samt i relationer mellem musik og andre æstetiske områder)
 • Kultur og teknologi (undervisning i teori og analyse vedrørende kultur, musik, teknologi og medier; sammenhænge mellem konkrete musikalske udtryksformer, kultur og teknologi; samspil mellem musik og formidlings- og distributionsmedier)
 • Videregående satsteknik (undervisning i tilkomponering og komposition; harmoniseringsteknik; stemmeførings- og arrangementsteknik; analyse; stilimitation.)
 • Færdighed og performance (undervisning i sang, klaver og musikledelse).

Oversigt over uddannelsens opbygning og moduler

Læs mere i studieordningen

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Musik, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
 • Specifikke adgangskrav: Bestået optagelsesprøve.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til med dette sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

Decentral studievejledning

Du kan altid kontakte studievejleder for musik - den såkaldt decentrale studievejleder, hvis du har spørgsmål vedr. studiet og de muligheder, studiet giver dig. Du kan kontakte studievejlederen pr. telefon eller mail, eller du kan henvende dig i træffetiden:

Studenterstudievejleder musik

Marie Bylov Nielsen
Studievejledningen for Musik
Mail: studvejl-musik@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 5215
Musikkens Plads 1, lokale 477
Postadresse: Rendsburggade 14
9000 Aalborg

Træffetid i studievejledningen uden aftale: tirsdage kl. 15.00 - 16.00
Der er altid mulighed for at aftale et møde.

Faglig studievejleder musik

Martin Knakkergaard
Mail: mk@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 9114
Musikkens Plads 1, lokale 485
Postadresse: Rendsburggade 14
9000 Aalborg

Træffetid i studievejledningen er fortrinsvis: onsdage kl. 10.00 - 12.00, eller efter aftale.
Den Centrale Studievejledning
Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter vedr. uddannelserne på Aalborg Universitet, kan du kontakte den Centrale Studievejledning.