AAU logo

Idræt (sidefag)

Idræt

Idræt

En uddannelse inden for idræt giver dig gode kort på hånden, hvis du gerne vil beskæftige dig med bevægelse. I de kommende år vil der i udvalgte regioner blive et meget stort behov for universitetsuddannede idrætslærere på grund af alderssammensætningen af lærerkorpset i de nuværende gymnasieskoler.

Vil du undervise på stx, hf, htx eller hhx, sammensætter du dit uddannelsesforløb, så du får faglig kompetence inden for to fag: Det centrale fag og sidefag.

I de første år af bacheloruddannelsen vil du koncentrere dig om dit centrale fag. På 3. år af bacheloruddannelsen starter du på dit sidefag, mens du sideløbende skriver bachelorprojekt i dit centrale fag. Herefter fortsætter du på den 2-årige kandidatuddannelse med sidefaget og det centrale fag. Det centrale fag vægter mest i uddannelsen, og det er også dette fag, du primært skal basere dit afluttende speciale på.

Du kan vælge idræt som centralt fag og vælge et andet fag som f.eks. biologi, matematik, psykologi eller samfundsfag som sidefag. Du kan også vælge at læse idræt som sidefag, dvs. at du starter din uddannelse med f.eks. biologi, historie, samfundsfag eller lignende og så efter to års studier påbegynder dit sidefag i idræt.

Vælger du at læse centralt fag og sidefag på AAU, får du foruden viden inden for to fag en ekstra gevinst i form af kompetencer inden for problemorienteret projektarbejde - en arbejdsform, der nu bruges i de gymnasiale uddannelser.

____________

”Jeg vil rigtig gerne arbejde som underviser på en højskole
eller efterskole når jeg er færdig med min uddannelse.
Vores kursus i læringsteori har givet mig nogle rigtig
gode værktøjer i forhold til at undervise”


Morten Ib Juul Madsen,
studerende på Idræt

Oversigt over uddannelse med Idræt som sidefag

Semester

 
1. sem. Centralt fag
2. sem. Centralt fag
3. sem. Centralt fag
4. sem. Centralt fag
5. sem. Bachelorprojekt (Bachelorprojekt skrives i Centralt fag) 15 ects + Sidefag 15 ects
6. sem. Sidefag
7. sem. Sidefag
8. sem. Sidefag
9. sem. Sidefag og Centralt fag
10. sem. Centralt fag
11.sem. Speciale (Centralt fag)

Forlængelse af din studietid

Når du vælger Idræt som sidefag, skal du være opmærksom på, at uddannelsen forlænges med 30 ECTS (svarende til et ekstra semester). Det er muligt at få SU på det ekstra semester, med mindre du har brugt alle dine klip.

Se oversigt over hvilke fag der udbydes som central- og sidefag på AAU.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Idræt, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
  • Specifikke adgangskrav: Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B eller Geovidenskab A eller Biologi A og Fysik C samt bestået adgangsprøve

Du finder tilmeldingsblanketten her

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til med dette sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning