AAU logo

Geografi (sidefag)

Geografi

Geografi

Sidefag i Geografi giver dig faglig kompetence til at undervise i Geografi på gymnasiet.

Det 1½-årige sidefag i Geografi giver (sammen med 3½ års studier i et andet fag) undervisningskompetence ved de gymnasiale uddannelser. 

Vil du undervise på stx, hf, htx eller hhx, sammensætter du altså dit uddannelsesforløb, så du får faglig kompetence inden for to fag: Det centrale fag og sidefag. For at få Geografi som centralt fag, skal du altså starte på bacheloruddannelsen i Geografi, hvorefter du på 5. semester vælger sidefag.

Du har også mulighed for at tage sidefag i Geografi, hvilket giver indsigt i de grundlæggende natur- og kulturgeografiske fagområder, samt nogle tværgående fag. I studieordningen for Geografi, kan du læse mere om tilvalgsfagenes indhold og opbygning.

For studerende ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, der ønsker at læse sidefag i Geografi i forbindelse med et andet fag, er der tilrettelagt særlige forløb. Kontakt den decentrale studievejleder for Geografi for yderligere oplysning om de særlige forløb og sidefaget generelt.

Oversigt over tofagsforløbet med geografi som sidefag

Semester 

Dansk titel

1. semester Centralt fag
2. semester Centralt fag
3. semester Centralt fag
4. semester Centralt fag
5. semester

Centralt fag
Bygeografi
Bygeografiske metoder 

derudover vælges ét af følgende valgfag:

  • Bypolitik og planlægning
  • Mobilitet og
  • transportplanlægning
  • Planjura og regulering – med 
    sigte på varmeforsynings-planlægning mv.
6. semester

Menneske og natur
Hydrologi og klimatologi
Lanskabsudvikling
Naturgeografiske metoder

7. semester

Globalisering og udvikling*
Demografi og udvikling*
Globale økologiske processer og naturressourcer*
Globaliseringens geografi*

8. semester

Centralt fag 
Byen som sted og rum*

9. semester Centralt fag
10. semester Centralt fag

* er moduler fra bachelorstudieordningen, som læses på kandidatniveau.

NB: Alle nye sidefagsstuderende på Geografi skal inden påbegyndelse af studiet deltage i et 2-dages lynkursus i GIS (Geografiske Informationssystemer). Dette kursus finder sted ultimo august hvert år. 

Adgangskrav

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Geografi, skal du opfylde følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
  • Specifikke adgangskrav: Matematik A.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. april med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til med dette sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

Studiets vejleder

Geografi har en studievejleder, som selv er studerende på Geografiuddannelsen. Studievejlederen kan blandt andet vejlede om indholdet på geografistudiet, arbejdsbelastningen på studiet, optagelse, eksamensregler, dispensationer, studiemiljø eller fortælle mere om hvordan det i det hele taget er at studere ved Aalborg Universitet.

Studievejleder

Studievejleder på Geografi

Anna Sofie Krag

Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, Lokale 2.352
9000 Aalborg

Tlf: (+45) 2362 3618
E-mail: info@geografi.aau.dk
Send en mail hvis du ønsker et møde. 

Fast træffetid hver tirsdag fra 12:00-13.00 
Kan kontaktes på telefon i tidsrummet 10:00-16:00 i hverdagene og ellers på mail. 

Studiepraktik

Overvejer du hvad du skal studere? Og overvejer du geografiuddannelsen? Så er du velkommen til at deltage i Studiepraktik på Geografi i Aalborg 25.-27. oktober 2017. Tilmelding september 2017. Følg med på studiepraktik.nu.

Find ud af mere om studiepraktik på Geografi her

Studiepraktik på Arkitektur og Design i oktober 2016

STUDERENDE FOR EN DAG

Vil du vide, hvordan det er at læse på Geografi på AAU? Så bliv studerende for en dag. Hør, hvad uddannelsen handler om, og oplev studiets sociale miljø.

Kontakt studievejlederen på uddannelsen for mere info.