AAU logo

Veje og trafik, civilingeniør

Veje og Trafik, civilingeniør

Veje og Trafik, civilingeniør

Vi bruger dagligt en time i trafikken, hver af os gennem hele livet. Det er især vejene, vi bruger. Vi ønsker, at færdslen skal fungere hurtigt og sikkert, og samtidig at den giver omgivelserne færrest muligt gener. Veje og Trafik handler om de udfordringer, der skal løses, for at få transportsystemerne til at du. Transporten skal planlægges og samtænkes med byplaner. Nogle gange bygger vi nyt. Her skal vi designe nye veje og stier eller måske en letbane. Samtidig skal den nye infrastruktur tage hensyn til det omgivende miljø. Andre gange forbedrer vi eksisterende forhold og indbygger ny viden og ofte også informations- og kommunikations-teknologi (ITK). I alle tilfælde drejer Veje og Trafik sig om at analysere problemer og om at finde løsninger. Det kalder på solidt ingeniørhåndværk, viden om samfundet og evner til at gå i dialog med trafikanter og naboer, når resultaterne skal formidles i tale og på skrift, såvel som på skitser og tegninger.

vær med til at planlægge fremtidens transportsystemer

På civilingeniøruddannelsen i Veje og Trafik lærer du om vej- og trafikfagenes grundlag, og du lærer at analysere, planlægge og projektere samfundets transportsystemer. Du lærer at sikre god trafikafvikling med moderne trafiksimulering og modeldannelse. Du lærer om trafikkens miljøkonsekvenser – ikke mindst trafikulykker – og at designe veje, så miljøgenerne minimeres. Du lærer også at skabe en god kollektiv trafik og at inddrage IKT til at regulere trafikken.

Uddannelsen er rettet mod at skabe kandidater, der har høj faglighed, og som umiddelbart kan bidrage til at producere resultater.

Du kan bruge din uddannelse i alle egne af landet, hos kommunerne, i staten, i entreprenørbranchen og hos rådgivende firmaer, både herhjemme og i udlandet. Vej- og trafiksektoren er tværfaglig. Dit virke vil give dig tæt berøring med faggrupper, fx byplanlæggere, økonomer og sociologer, samt biologer, dataloger og andre ingeniørretninger.  

Mød en studerende


Problembaseret læring

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende.

Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer.

Teamwork

De fleste studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for gennem samarbejde og arbejdsdeling at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og føler dig hjemme på universitetet.

Det vil ind imellem kræve en ekstra indsats at arbejde i en gruppe, fx når du skal overbevise dine medstuderende om, at din idé er den rigtige, eller når I skal indgå et kompromis. Men gennem disse erfaringer får du oparbejdet en vigtig kompetence i teamwork, som både du og din kommende arbejdsplads vil få stor glæde af.

Din underviser forsker

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

Samarbejde med erhvervslivet

Et vigtigt element i kandidatuddannelsen er samarbejde med erhvervslivet. Langt de fleste projektarbejder gennemføres i tæt samarbejde med virksomheder og videnscentre inden for området ligesom der vil være stort fokus på de udviklingstiltag, som finder sted indenfor området.

Erfaring viser, at det problemorienterede projektarbejde i samspil mellem studerende og virksomheder er givtigt for begge parter. Som studerende får man mulighed for at afprøve teori i praksis, og man lærer, at virkeligheden ikke altid afspejler gældende teori. Virksomhederne får på deres side helt nye og friske øjne rettet mod nogle af de problemer og udfordringer, som hverdagen og fremtiden byder på.

Se brochure om uddannelsen (pdf)

Du får viden om

  • Veje og trafik - Trafikplanlægning
  • Trafiksikkerhed - Fremkommelighed og trængsel
  • Intelligente trafiksystemer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for