AAU logo

Urban Design, civilingeniør

Mobilities and Urban Studies

Mobilities and Urban Studies

Mobilities and Urban Studies (Mobilitet og Urbane Studier) er en ny og international orienteret specialisering under kandidatuddannelsen i Urbant Design. Uddannelsen kombinerer ingeniørfaglige og tekniske kompetencer med mere teoretisk samfundsvidenskabelig viden. Det sikrer dig redskaberne til at kunne forstå, designe og planlægge mobilitet i og omkring byerne.

Mobilities and Urban Studies uddanner dig til en højaktuel og tværfaglig branche, hvor du rustes til at tage nogle af samfundets mobilitetsudfordringer op. Det drejer sig fx om den øgede fysiske mobilitet (trafik og transport med bl.a. bil, fly og tog), den øgede virtuelle mobilitet (mobiltelefoner og smarte transportsystemer), øget social mobilitet (turisme og migration) og selvfølgelig ønsket om en mere miljøvenlige og bæredygtige former for transport.

Du får med uddannelsen i Mobilities and Urban Studies ekspertise i håndtering af forskellige former for mobilitet og i at integrere analyse og løsninger på højeste niveau med udgangspunkt i de teknologiske, miljømæssige og urbane udfordringer inden for feltet mobilitet.

Struktur og undervisningssprog

Hvert semester i Mobilities and Urban Studies er underopdelt i tre eller fire kursusmoduler samt et projektmodul. Alle kurser foregår på engelsk.

1. semester

 • Project - Analysing Contemporary Mobilities
 • Kursusmodul - The Mobilities Turn
 • Kursusmodul - Mobility Technologies and Infrastructures 
 • Kursusmodul - Applied Philosophy of Science and Mobile Methods 

2. semester 

På 2. semester skal du vælge mellem to projektemner:

 • Designing Urban Mobility 
 • Mobilities: Place and Culture

Yderligere vælger du mellem følgende kursusmoduler: 

 • Simulating and Modeling Urban Flows 
 • Theories of the Network City and its Technologies 
 • Site Morphology and Landscape Techniques 
 • Mobilities: Policy, Branding and Place Management 
 • Mobilities and Tracking technologies 
 • Mobile Culture and Communication
 • Mobilities Design: Concept and Diagram

3. semester

3. semester på Mobilities and Urban Studies består af en række valgmuligheder.

 • Project - Global Challenges and Urban Technologies 
 • Kursusmodul - Academic Paper writing
 • Kursusmodul - Project, Design and Construction Management in Architecture and Urban Design

eller

 • Academic Internship (Virksomhedsophold)
 • Kursusmodul - Academic Paper writing

eller

 • Project - Sustainable Mobilities 
 • Academic Paper Writing 
 • Mobilities Design: Visualisation and Representation (valgfrit) 
 • Sustainable Mobilities Infrastructures and Technology (valgfrit) 

eller

 • Studieophold på andet universitet i Danmark eller udlandet

eller

 • Lang afgang  (dvs. man vælger at skrive specialet over to semestre i stedet for et.


4. semester- MASTER'S THESIS

 • Speciale 

Læs mere på studiets hjemmeside: http://mobilities.aau.dk/