AAU logo

Techno-Anthropology

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Techno-Antropology

  • Teknoantropologi fra AAU med indskrivning på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse heraf (retskravsbachelorer)
  • Alle bacheloruddannelser inden for ingeniørvidenskab
  • Alle diplomingeniøruddannelser
  • Professionsbachelorer inden for det sundhedstekniske område – bioanalytiker, radiograf
  • En bachelorgrad i antropologi, sociologi eller psykologi

Se også AAU’s Uddannelsestjekker.

Der er desuden krav om engelsk svarende til minimum B-niveau.

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Techno-Antropology er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Antal studiepladser

Teknoantropologi Købehavn: 60 pladser
Teknoantropologi Aalborg: 40 pladser

Har du en bachelor i Teknoantropologi fra Aalborg Universitet, og søger du rettidigt ind på kandidaten i Techno-Anthropology i direkte forlængelse af din bachelor, har du krav om optagelse på kandidaten. Læs mere om retskrav her.

Udvælgelsen af ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier

Udvælgelse til optag sker på baggrund af karaktergennemsnit af en adgangsgivende uddannelse (alternativt lægges vægt på de karakterer, der er opnået på ansøgningstidspunktet, hvis den adgangsgivende eksamen ikke er afsluttet) 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 15. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse