AAU logo

Sustainable Cities, civilingeniør

Sustainable Cities

Sustainable Cities

Vil du påvirke og planlægge, hvordan vi tager højde for fx klimaændringer og miljøproblemer i byerne? Vil du vide mere om, hvordan en bys strukturer og systemer kan bearbejdes, så de bliver mere bæredygtige, og fx affald bliver en ressource frem for en belastning? Læs Sustainable Cities (Bæredygtig byudvikling) på Aalborg Universitet i København hvis du vil være med til at udvikle og planlægge fremtidens bæredygtige byer.

På uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med Bæredygtig byudvikling i bred forstand, da du lærer at tænke på tværs af sektorer og faggrupper for eksempel inden for energi, vand eller byplanlægning. Du får en international orienteret uddannelse, der kombinerer ingeniørfærdigheder inden for affald, energi, vandressourcer samt transport og mere samfundsorienterede fag inden for politik og jura, hvor kan arbejde med grøn vækst og forskellige konsekvensanalyser.
 
På internationalt plan udgør byer og virksomheder en betydelig udfordring for den bæredygtige udvikling, både hvad angår miljø, sociale og økonomiske relationer. I fremtiden vil op til 70–80 % af verdens befolkning bo i byer, og derfor er det vigtigt at håndtere den udfordring, som de udgør.
 

Bæredygtig byudvikling på tværs af fag og sektorer

Det er væsentligt, at planlægning bliver udført på tværs af sektorer og faggrupper, for eksempel inden for energi, vand, affald og byplanlægning. Derfor er det vigtigt at kunne tænke tværfagligt, at analysere konsekvenser for alle områder og involvere interessenter så som borgere, virksomheder og miljøorganisationer.

Med en kandidatuddannelse i Sustainable Cities skal du hjælpe med at skabe rammerne for fremtidens bæredygtige byer, hvor økonomiske, sociale og miljømæssige forhold integreres på nye måder.

Undervisning på engelsk

Kandidatuddannelsen udbydes som en engelsk kandidatuddannelse, og der forventes at være både danske og internationale studerende på uddannelsen.

Læs mere om uddannelsens faglige indhold her

Du får viden om

  • Planlægning og planlæggerroller
  • Strategisk planlægning
  • Bæredygtig omstilling
  • Økonomisk, miljømæssig og social konsekvensvurdering

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen