AAU logo

Surveying, Planning and Land Management, MSc in Technology

Land Management (Arealforvaltning og planlægning)

Land Management (Arealforvaltning og planlægning)

Specialiseringen i Land Management (Arealforvaltning og planlægning) handler om udformning og styring af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land. Du lærer at analysere og vurdere de fysiske og sociale behov og at bruge fysisk planlægning og regulering som redskaber i denne proces. Du lærer også at planlægge nye boligområder og at udarbejde juridisk holdbare planer.

International orienteret uddannelse på AAU Aalborg og København

Specialiseringen i Land Management foregår på Aalborg Universitet i både Aalborg og København (Sydhavnen). Det er en internationalt orienteret uddannelse, og af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk.

Land development and property law (1. semester)

1. semester fokuserer gennem projektarbejde og kurser på specifikke forvaltningsmæssige, økonomiske og juridiske udfordringer ved fast ejendom og dets anvendelse. Hensigten er at sætte de studerende i stand til at kunne analysere, vurdere og rådgive vedrørende problemer relateret til ejendomsudvikling og –forandring. Der arbejdes primært med den enkelte ejendom, og hvordan konkrete teorier og metoder kan anvendes til at analysere og diskutere relevante reguleringsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til fast ejendom. Der gennemføres kurser i areal administrations-systemer (land administration systems), spatial data infrastruktur (Spatial data infrastructure), og fast ejendom – systemer, jura og økonomiske aspekter (Real property – systems, legal and economic aspects).

For de studerende, som ikke er bekendt med studieformen på Aalborg Universitet, afholdes kursus i: ”Problembaseret læring”.

Spatial development and planning (2. semester)

På 2. semester arbejdes i projekter og kurser med ledelse og facilitering af spatial udvikling og planlægning i både byer, regioner og landområder. Hensigten er at sætte de studerende i stand til at kunne rådgive og styre sådanne processer. Der fokuseres på teori såvel som praksis m.h.p. at forstå og diskutere de konkrete vilkår og udfordringer forbundet med spatial forandring, strategidannelse og planlægning. Dette indebærer blandt andet analyser af relevante interesser, aktører, netværk, organiseringer, procedurer og processer, og det betyder at der primært arbejdes på et bredere samfundsmæssigt niveau end på det første semester. Der gennemføres kurser i spatial udvikling, planlægning og magt (Spatial Development, Planning & Power ), styring, arealregulering og ejendomsøkonomi (Government, Land Use Regulation and Property Economics), og styringsprocesser, arealforvaltning og implementering (Governance, Land Management and Implementation)

Professional development (3. semester)

På 3. semester har du mulighed for:

  1. at gennemføre et virksomhedsophold i en relevant privat eller offentlig virksomhed og dermed få kendskab til, hvordan fagene udøves i praksis.
  2. at tage på et relevant studieophold på et andet dansk eller udenlandsk universitet
  3. at skrive et projekt inden for 1. og eller 2. semesters tema
  4. at lave såkaldt ”lang afgang” dvs. at man vælger at skrive afgangsprojektet over to semestre i stedet for et.

Master’s Thesis (Kandidatspeciale) (4. semester)

På 4. semester – som er kursusfrit – udarbejder du et afgangsspeciale inden for et selvvalgt emne. Afgangsprojektet er ”kronen på værket”, og tager helt overordnet sigte på at dokumentere professionel akademisk kompetence.

Få yderligere information på studiets egen hjemmeside.