AAU logo

Surveying, Planning and Land Management, MSc in Technology, Cand.Tech.

Landinspektørvidenskab, cand.tech.

Landinspektørvidenskab, cand.tech.

Cand.tech. er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Landinspektørvidenskab. Eksempelvis en bachelorgrad indenfor Geografi, By-, Energi- og Miljøplanlægning eller lignende.

Cand.tech.-uddannelsen (eller MSc in Technology) er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som den traditionelle Surveying, Planning and Land Management (Landinspektørvidenskab) uddannelse, men baseret på en mere varieret faglig profil hos den studerende (se specifikke optagelseskrav under hver enkelt specialisering). 

 

Surveying, Planning and Land Management  er en bred og helhedsorienteret uddannelse, hvor de faglige traditioner fra ingeniør-, arkitekt- og jurauddannelsen går op i en højere enhed. Uddannelsen kombinerer matematik og teknologi med jura og design. Uddannelsen kombinerer også teori og praksis, og du kommer til at arbejde både inde og ude.

På kandidatuddannelsen kan du vælge imellem tre specialiseringer:

 • Surveying and Mapping (Opmåling og kortlægning): Her studerer du forskellige målemetoder til løsning af opgaver, som du selv tilrettelægger, gennemfører og dokumenterer. Du lærer både de traditionelle teknikker og moderne elektroniske og satellitbaserede metoder. (Aalborg)
   
 • Geoinformatics (Geoinformatik): Denne specialisering handler om geografisk informationsteknologi og geografiske informationssystemer (GIS). (København)
   
 • Land Management (Arealforvaltning og planlægning): Specialiseringen i Land Management handler om udformning og styring af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land. Du lærer at analysere og vurdere de fysiske og sociale behov og at bruge fysisk planlægning og regulering som redskaber i denne proces. Du lærer også at planlægge nye boligområder og at udarbejde juridisk holdbare planer. (NB Cand.tech. uddannelsen kan kun tages i Aalborg)

Vær en del af et internationalt studiemiljø

Kandidatuddannelsen i Surveying, Planning and Land Management  (Landinspektørvidenskab) er et internationalt studie og har en del udenlandske studerende på kandidatuddannelsen. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk. 

Du får viden om

 • Surveying and mapping: Matematik
 • Teknologi/Ingeniørvidenskab
 • Geoinformatics: Geografi - Informationsteknologi
 • Land management: Byplanlægning - Jura/samfundsfag

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for