AAU logo

Surveying, Planning and Land Management

Surveying and Mapping (Opmåling og kortlægning)

Surveying and Mapping (Opmåling og kortlægning)

Specialiseringen i Surveying and Mapping (Opmåling og kortlægning) er rettet mod studerende, der er interesseret i metoder og teknologier til opmåling og/eller kortlægning af objekter på eller tæt ved jordens overflade.

Specialiseringens formål er at give de studerende teorier og praktisk viden om brug af positionerings- og kortlægningsteknologier. Efter specialiseringen er de studerende i stand til at analysere og løse komplekse opmålings- og kortlægningsopgaver.

International orienteret uddannelse på AAU Aalborg

Specialiseringen i Surveying and Mapping foregår på Aalborg Universitets campus i Aalborg. Der er tale om en internationalt orienteret uddannelse, og af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk.

Positionering (1. semester)

Første semester omhandler positionering. Ved positionering forstår fastlæggelse af et objekts rumlige position i forhold til et eller flere referencesystemer.

Der afholdes en række kurser omhandlende teorier og metoder til positionsbestemmelse. Kurserne omhandler blandt andet GPS, fotogrammetri, landmåling, laserscanning og statistik. I projektarbejdet arbejder de studerende med både teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende positionering.

Projektarbejdet kan for eksempel omhandle:

  • Sammenligning og vurdering af moderne positioneringsteknologier (for eksempel GPS, laserscanning, fotos)
  • Løsning af konkrete positioneringsproblemstillinger (for eksempel positionering af bil, fly, person, ekkolod, ...)
  • Metodeudvikling i forbindelse med brug af positioneringsteknologi

 

Sensor- og dataintegration (2. semester)

Andet semester omhandler sensor- og dataintegration. Kortlægning bygger sjældent på en enkel teknologi. Sensor- og dataintegration omhandler derfor sammensætning af data fra diverse positioneringsteknologier (behandlet på 1. semester) og/eller sammensætning af flere positioneringsteknologier (for eksempel sammensætning af GPS modtager og digitalt kamera).

Kurserne på andet semester omhandler blandt andet geodæsi, remote sensing, kortlægning og diverse teorier til sammensætning af indsamlede data. Ligesom på første semester arbejdes der i projektarbejdet med både teoretiske og praktiske problemstillinger.

Projektarbejdet kan for eksempel omhandle:

  • Sammenligning og vurdering af kortlægningsteknologier/metoder (for eksempel fotogrammetri og laserscanning)
  • Kortlægning/modellering af topografi udfra 3D punktsky fra laserscanner monteret i fly
  • Positionering/orientering af digitalt kamera ved hjælp af GPS og hældningssensorer

 

Faglig og professionel udvikling (3. semester)

På 3. semester har du mulighed for:

  1. at gennemføre et virksomhedsophold i en relevant privat eller offentlig virksomhed og dermed få kendskab til, hvordan fagene udøves i praksis.
  2. at tage på et relevant studieophold på et andet dansk eller udenlandsk universitet
  3. at skrive et projekt inden for 1. og eller 2. semesters tema
  4. at lave såkaldt ”lang afgang” dvs. at man vælger at skrive afgangsprojektet over to semestre i stedet for et.

Kandidatspeciale - 4. semester

På 4. semester – som er kursusfrit – udarbejder du et afgangsspeciale inden for et selvvalgt emne. Afgangsprojektet er ”kronen på værket”, og tager helt overordnet sigte på at dokumentere professionel akademisk kompetence.

Få yderligere information på studiets egen hjemmeside.