AAU logo

Surveying, Planning and Land Management, Kandidat

Landinspektørvidenskab (cand.geom.)

Landinspektørvidenskab (cand.geom.)

Vil du være med til at udforme fremtidens byer i Danmark? Synes du, det kunne være spændende at arbejde med GPS, 3D-modeller og anden højteknologi? Brænder du efter at udvikle nye ’grønne løsninger’ inden for naturgenopretning og klimatilpasning? Så skal du vælge Landinspektør.

 

Landinspektøruddannelsen er en bred og helhedsorienteret uddannelse, hvor de faglige traditioner fra ingeniør-, arkitekt- og jurauddannelsen går op i en højere enhed. Uddannelsen kombinerer matematik og teknologi med jura og design. Uddannelsen kombinerer også teori og praksis, og du kommer til at arbejde både inde og ude.

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for:

 • Surveying and Mapping (Opmåling og kortlægning) Her studerer du forskellige målemetoder til løsning af opgaver, som du selv tilrettelægger, gennemfører og dokumenterer. Du lærer både de traditionelle teknikker og moderne elektroniske og satellitbaserede metoder. (Aalborg)
   
 • Geoinformatics (Geoinformatik) Denne specialisering handler om geografisk informationsteknologi og geografiske informationssystemer (GIS). (København)
   
 • Land Management (Arealforvaltning og planlægning) Specialiseringen i Land Management handler om udformning og styring af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land. Du lærer at analysere og vurdere de fysiske og sociale behov og at bruge fysisk planlægning og regulering som redskaber i denne proces. Du lærer også at planlægge nye boligområder og at udarbejde juridisk holdbare planer. (Aalborg/København)

Vær en del af et inspirerende internationalt studiemiljø

Kandidatuddannelsen i Landinspektørvidenskab er et internationalt studie og har en del udenlandske studerende på kandidatuddannelsen. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk.

Du får viden om

 • Surveying and mapping: Matematik
 • Teknologi/Ingeniørvidenskab
 • Geoinformatics: Geografi - Informationsteknologi
 • Land management: Byplanlægning - Jura/samfundsfag

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for