AAU logo

Sports Technology, Kandidat

Sports Technology

Sports Technology

Kandidatuddannelsen i Sports Technology (Idrætsteknologi) bygger oven på bacheloruddannelsen i Idræt og har bl.a. fokus på teknologiudvikling i forbindelse med optimering af sportsudstyr . I projektarbejderne kan du arbejde med udvikling og afprøvning af avancerede produkter til idræts- og sundhedsverdenen som f.eks. idrætsredskaber, sko, ketsjere, gulvbelægninger og beklædning. Projektarbejdet understøttes af kurser i avanceret træningsfysiologi, træningsplanlægning og coaching.

På kandidatuddannelserne undervises der i videnskabelig kommunikation, og der er rig mulighed for at tilrettelægge et udlandsophold på 3. semester inden det afsluttende projektarbejde.

På kandidatuddannelsen i Sports Technology undervises der på engelsk

Du får viden om

  • Modellering af funktioner i kroppen
  • Måleteknik og signalbehandling
  • Anvendt idrætsteknologi
  • Materialers mekaniske egenskaber

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for