AAU logo

International Virksomhedskommunikation i Spansk

Fagligt indhold

Uddannelsen har fokus på Spanien og Latinamerika kombineret med PR og international markedskommunikation og integrerer disse fagområder med sprogfagene. Du arbejder såvel med de teoretiske aspekter af fagområderne som med praktiske opgaver, som kræver, at du kombinerer kompetencer inden for PR, sprog og markedskommunikation, fx cases og praktik.

Via valgfag kan du supplere dine kompetencer med fag inden for enten PR/marketing, it eller intern organisationskommuni­kation. Du har desuden mulighed for at specialisere dig inden for Latin American Studies eller Organisation og ledelse. 

7. semester og 8. semester

På kandidatuddannelsens to første semestre skal du arbejde med modulerne Image & identitet samt Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation, hvor du bl.a. følger kurser inden for strategisk markedskommunikation og organisationskommunikation i offentlige medier og inden for image og identitet. Hvert af de to moduler munder ud i et projektarbejde. 

På både 7. og 8. semester skal du arbejde med virksomhedens internationale kommunikation. Her skal du bl.a. beskæftige dig med juridisk fagkommunikation, sprogpolitik og oversættelse af fagtekster. Modulet Markedsvilkår strækker sig også over begge semestre, og undervisningen inden for modulet vil se på forbrugerkulturer i Spanien og Latinamerika, og hvordan dan­ske virksomheder kan udvikle sig og få større markedsandele på disse markeder.

Du skal samtidig følge kurser i sprogbrug og sprogforståelse på frem­medsproget. Herudover vælger du to valgfag (et på 7. og et på 8. semester) inden for enten PR/marketing, it eller intern organisa­tionskommunikation. Du kan fx vælge Konsumentadfærd eller Organisationspsykologi.

9. semester – Praktik

På kandidatuddannelsens 9. semester skal du på et praktikophold i en virksomhed eller organisation i Danmark eller i Spanien eller Latinamerika. Her får du mulighed for at arbejde praktisk med de problemstillinger, som du på uddannelsen ar­bejder mere teoretisk med. Du kan på den måde tilføre virk­somheden den nyeste viden inden for din uddannelse, samtidig med at du gør dig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet, som du kan trække på, når du er færdig med uddannelsen og skal ud at søge job. I forlængelse af praktikopholdet skal du lave en opgave om et emne, som du har beskæftiget dig med i løbet af praktikken. 

Hvis du ønsker det, kan du vælge at udskifte praktikopholdet med et studieophold i udlandet.

10. semester – Speciale

På uddannelsens sidste semester skal du arbejde med dit spe­ciale. For at give inspiration til dit valg af specialeemne af­holdes nogle forelæsninger/workshops i starten af semestret. Herefter kan du frit vælge et specialeemne, som du interesserer dig for. Du kan vælge at arbejde alene med specialet, men der er også mulighed for at arbejde i små grupper på 2 eller 3 personer. Du kan med fordel skrive dit speciale med udgangspunkt i et casestudie i en international virksomhed eller organisation, fordi du på denne måde yderligere træner dine evner til at anvende relevant teori og metode på virkelige problemstillinger fra erhvervslivet. Langt de fleste studerende gennemfører deres speciale på et semester.

Se brochure om uddannelsen

Se uddannelsens studieordning

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde