AAU logo

Sociologi

Udlandsophold

Sociologi er et internationalt fag i den forstand, at det grundlæggende omhandler moderne nutidige samfundsforhold - med hovedvægten på vestlige samfund - på tværs af landegrænser. Det faglige indhold i sociologiuddannelserne ved især de vestlige universiteter har således mange fællestræk. Gennem et studieophold ved et udenlandsk universitet er der gode chancer for, at du styrker din selvstændighed såvel fagligt som personligt. Blandt de universiteter, hvor sociologistuderende har opholdt sig, kan nævnes:

  • Universitetet i Oslo, Norge. Valgfag i kriminalpolitik og kriminologi
  • Goldsmiths College, London, England. Valgfag og specialisering i ”Social Anthropology”
  • Universitat Autonoma de Barcelona, Spanien. Valgfag og specialisering i ”Social Policy and Social Movements”
  • Málaga Universitet, Spanien. Valgfag i turismestudier ved hhv. Escuela Universitaria de Turismo og Facultad Educaciones
  • Griffith University, Australien. Master i Human Ressource Management
  • Stockholms Universitet, Sverige. Valgfag i politisk sociologi
  • Manchester University, England. Master i “Historical Social Enquiry”.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold