AAU logo

Signal Processing and Acoustics, civilingeniør

Signal Processing and Acoustics

Signal Processing and Acoustics

Ingeniøruddannelsen i Signal Processing and Acoustics (Signalbehandling og akustik) på Aalborg Universitet er en toårig, forskningsbaseret kandidatuddannelse på i alt 120 ECTS.

Der findes to specialiseringer på uddannelsen; Signal Processing & Computing samt Acoustics & Audio Technology.

Specialisering i Signal Processing and Computing (Signalbehandling og beregning)

Denne specialisering fokuserer på teorier, metoder og algoritmer til avanceret signalbehandling, der anvendes indenfor forskellige områder som eksempelvis trådløs kommunikation, talegenkendelse, høreapparater, positionsbestemmelse, audio og video samt til instrumenter indenfor sundhedsvæsnet. Du vil lære at designe, simulere, teste, evaluere og dokumentere signalbehandlingssystemer, optimere ydeevnen for algoritmer og implementeringsplatforme, at bruge komplekse modeller i systemsimuleringer og at integrere DSP (Digital Signal Processing) algoritmer i realtids hardware-/softwarearkitekturer.

Specialisering i Acoustics and Audio Technology (Akustik og audioteknologi)

Akustik er videnskaben bag lyd og favner alle aspekter af genereringen, transmissionen og udbredelsen af lyd samt de mulige påvirkninger på mennesker, inklusive hvordan lyd opfattes. Du vil lære om klassiske og moderne aspekter af fysisk akustik, psykoakustik og elektroakustik. Desuden er metoder inden for signalbehandling, psykometri, bygnings- og rumakustik, høretests og lydopfattelse alle integrerede discipliner i specialiseringen, hvilket er med til at give dig en sammenhængende forståelse af og kompetence til at anvende den nyeste lyd- og audioteknologi.

Som studerende vil du have adgang til topklasse laboratorier, herunder lyddøde rum, standard lytterum, lyttekabiner, audiometrirum, infralydskabine, en auditiv virtual reality platforme samt højkvalitets måle-, analyse- og signalbehandlingsudstyr.

Du får viden om

  • Digital signalbehandling
  • Realtids hardware/software
  • Simulering
  • Optimering

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for