AAU logo

Produkt- og Designpsykologi, civilingeniør

Produkt- og Designpsykologi, civilingeniør

Produkt- og Designpsykologi, civilingeniør

Når du har bestået din bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidaten og blive civilingeniør i Produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet. Det er en toårig overbygning til din bachelor, som vil give dig øgede kompetencer og dermed bedre og flere jobmuligheder.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med design, konceptudvikling og vurdering af tekniske systemer, hvor brugbarheden og oplevelsesværdien er optimeret.

Derudover får du en kombination af teknisk viden og en dyb indsigt i eksperimentale psykologiske forhold omkring den menneskelige erkendelse og tænkning. Du får også en omfattende viden om hvordan man designer produkter baseret på indsamlet viden om brugeren, således at du kan lave teknologiske produkter, som passer præcis til deres bruger.

Du har også mulighed for at arbejde mere forskningsrelateret, hvis dine interesser går i dén retning.

"det bedste match
mellem mennesker og teknologi"

"Hvert enkelt menneske har en række færdigheder og begrænsninger, som er medbestemmende til, hvordan dette menneske interagerer med sin omverden. Tænk bare på, hvordan du selv rammer tasterne på din mobiltelefon, og hurtigt og let finder rundt i menustrukturen. Køber du en dag en ny telefon, i et andet mærke og design, vil dine færdigheder ikke længere kunne slå til, og din nye telefon begrænser nu din adfærd. Det interessante er her, at mennesker på mange områder er meget ens, opfatter verden ensartet og bevæger sig ensartet. Dette skyldes til dels vores biologiske oprindelse, der har formet vores kroppe og særligt vores hjerner sammenligneligt. Ved at finde frem til disse ensartetheder blandt mennesker, vil man som ingeniør i Produkt- og designpsykologi kunne designe værktøjer, apparater, omgivelser – ja, alt muligt, således at flest mulige mennesker vil kunne interagere med disse på en helt naturlig og intuitiv måde. Sagt meget kort, så gælder det om at skabe det bedste match imellem mennesker om deres omgivelser."

Søren, tidligere studerende

Der er ansøgningsfrist den 1. marts med studiestart den 1. september. Find optagelsesprocedurer her.

Besøg os på Facebook og se hvad de studerende laver på uddannelsen.

Du får viden om

  • User experience design
  • Kognitions- og perceptionspsykologi
  • Kvalitative metoder
  • Anvendt designpsykologi
  • Interaktionsdesign, programmering og systemkonstruktion

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen