AAU logo

Politik & Administration

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Politik og Administration:

Se også uddannelsens studieordning og AAU’s Uddannelsestjekker.
 

adgangsbegrænsning til uddannelsen fra september 2018

 

Adgangsbegrænsning

Uddannelsen er adgangsbegrænset fra september 2018. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, der kan være sikre på at få tilbudt en studieplads.

Uddannelsen udbyder 50 pladser om året.
 

I forbindelse med optaget anvendes følgende kriterie:

Bachelor i politik og administration optages direkte på uddannelsen såfremt ansøgningen hertil sker i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen. Øvrige ansøgere optages efter nedenstående kriterium:

  • Karaktergennemsnit på adgangsgivende bacheloruddannelse baseret på de karakterer, der er kendte på ansøgningstidspunktet.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts, hvis du ønsker studiestart den 1. september og den 15. oktober hvis du ønsker studiestart den 1. februar.
 

Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse
Svar på din ansøgning

Har du søgt op optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni ved studiestart den 1. september og senest den 28. november ved studiestart den 1. februar. Hvis du har du søgt om optagelse efter ansøgningsfristen må du forvente en længere sagsbehandlingstid.


Find meget mere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse