AAU logo

Operations and Innovation Management, cand.tech.

Media Management

Media Management

”HVIS MAN INTERESSERER SIG FOR MEDIER, TEKNOLOGI, FORRETNINGSUDVIKLING OG INNOVATION, OG VIL VÆRE MED TIL AT SKABE DET NYE MEDIELANDSKAB, SÅ ER DET HELT KLART MEDIELEDELSE, MAN SKAL LÆSE”

Raymond C. Ortiz, studerende

Medieverdenen undergår spændende forandringer i disse år. Nye kreative medieteknologier dukker op næsten hver eneste dag, og medieindustrierne forvandler sig med stor hastighed. Gårsdagens medievirksomheder med speciale i én sektor, som fx aviser, forsvinder og bliver afløst af nye medievirksomheder, der dækker over en bred vifte af forskellige medier såsom computerspilsudvikling, film, animation, newsfeed, blogs og webapplikationer. Så nu skal filmskabere, spilproducenter, journalister og teknologiprogrammørerne arbejde sammen.

Disse forandringer har resulteret i nye og komplicerede ledelsesudfordringer for medievirksomheder og om muligt endnu mere komplicerede udfordringer for regeringer og beslutningstagere.

DER ER MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED PROJEKTER, SOM ER BÅDE RELEVANTE OG FAGLIGT UDFORDRENDE

I løbet af uddannelsen som cand.tech. i Operations and Innovation Management med specialisering i Media Management (Værdikæder og Innovationsledelse med specialisering i Medieledelse) lærer du, hvordan du kan varetage udviklings- og ledelsesopgaver i internationalt orienterede medievirksomheder eller det politiske system og være en værdifuld aktør i skabelsen af fremtidens medielandskab.

Du lærer om fx:

 • Organisering og evaluering af kreative tiltag
 • Medier og økonomi
 • Outsourcing/offshoring i relation til medieproduktion
 • Kreative processer
 • Design af globale forretningssystemer
 • Innovations- og teknologiledelse
 • Teknologisk udvikling i relation til medievirksomheder

Kontakten til erhvervslivet er en væsentlig del af uddannelsen, og mange projekter og opgaver foregår i samarbejde med virksomheder. Det giver dig god mulighed for at kombinere teori og praksis.

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. 3. semester giver dig mulighed for fx virksomhedsophold eller et studieophold på et udenlandsk universitet, og herefter afslutter du din kandidatuddannelse med et afgangsprojekt på 4. semester.

1. SEMESTER

Semesteret består af kurser og et projekt med fokus på medieledelse. I projektet kommer du til at arbejde med design af forretningssystemer for medievirksomheder.

PROJEKT

 • Media Management: Designing Global Business Systems (or Integrated Solutions) for Media Firms (15 ECTS)

KURSER

 • Methods and Tools for Business Systems Studies (5 ECTS)
 • Managing Global Business Systems and Value Chains (5 ECTS)
 • Media Management, Meso (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Outsourcing af spilproduktionen til Kina
 • Styring af medieklynger
 • Begrænsninger for outsourcing af udviklingsaktiviteter i filmindustrien
 • Offshoring og forholdet mellem virksomheder og lokale leverandører


2. SEMESTER

2. semester handler om media management-domænet med fokus på innovation and teknologistyring i medievirksomheder.

PROJEKT

 • Media Management: Innovation and Technology Management in Media Firms (15 ECTS)

KURSER

 • Innovation and Change Management (5 ECTS)
 • Strategy, Organisation and Market Creation (5 ECTS)
 • Media Management, Micro (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Håndtering af teknologisk konvergens i mediekonglomerater
 • Optimering af ideskabelse gennem co-creation
 • Udvikling af en innovativ forretningsmodel
 • Hvordan håndteres nye teknologier som fx Virtual Reality (VR) og streaming video on demand (SVOD) i forhold til indvirkning på TV- og filmindustriens nuværende processer?
 • Hvorledes kan forandringsprocesser inden for medievirksomheder håndteres?

3. SEMESTER

Du sammensætter selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine egne interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsopholdet skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

PROJEKT

 • Media Management


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)
   

læs mere om dine muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Andre specialiseringsmuligheder