AAU logo

Operations and Innovation Management, cand.tech.

Global Management

Global Management

SAMMENSÆTNINGEN AF PROJEKTER OG KURSER GIVER EN SYNERGIEFFEKT, HVOR KURSERNE HJÆLPER I PROJEKTARBEJDET, OG PROJEKTET HJÆLPER TIL AT FORSTÅ KURSERNE BEDRE

Som cand.tech. i Operations and Innovation Management med specialisering i Global Management (Værdikæder og Innovationsledelse med specialisering i Global Ledelse) får du kompetencer til at analysere, forstå og løse udfordringer forbundet med globalisering af virksomheders værdikæder og forretningssystemer.

Specialiseringen i Global Management klæder dig på til at arbejde i spændingsfeltet mellem teknologi, forretningsskabelse og ledelse af virksomhedens værdikæder. Uddannelsen giver dig tekniske redskaber til at drive, udvikle og implementere forretningsfokuserede leverancesystemer og værdikæder i en global kontekst.

Igennem uddannelsen opnår du både teoretisk viden og praktisk erfaring inden for bl.a. modellering, udvikling, implementering og drift af virksomhedens centrale forretningssystemer og -processer.

PROJEKTARBEJDET GIVER MULIGHED FOR AT LØSE VIRKELIGE PROBLEMSTILLINGER I SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER

Kontakten til erhvervslivet er en væsentlig del af uddannelsen, og mange projekter og opgaver foregår i samarbejde med virksomheder, hvilket giver dig god mulighed for at kombinere teori og praksis.

Du lærer om fx:

 • Design og ledelse af globale forretningssystemer og værdikæder
 • Metoder og værktøjer til studier af forretningssystemer
 • Global produktionsudvikling og -strategi
 • Global innovations- og teknologiledelse
 • Forandringsledelse
 • Strategi
 • Organisation
 • Markedsskabelse
 • Udvikling og forbedring af nøgle processer

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. 3. semester giver dig mulighed for fx virksomhedsophold eller et studieophold på et udenlandsk universitet, og herefter afslutter du din kandidatuddannelse med dit kandidatspeciale på 4. semester.

1. SEMESTER

På dit første semester arbejder du med ledelse og udvikling af virksomhedens globale værdikæder. Baggrunden for dette fokus er den stigende globalisering af virksomhedens værdikæde, der fx medfører, at en virksomheds udviklingsaktiviteter ligger i Danmark, produktionen i Kina, mens kunderne er på det globale marked.

Du vil både i undervisningen og semesterprojektet arbejde med, hvordan man håndterer de konsekvenser, globalisering kan have for virksomhedernes forretningssystemer.

PROJEKT

 • Designing Global Business Systems and Value Chains (or Integrated Solutions) (15 ECTS)

KURSER

 • Methods and Tools for Business Systems Studies (5 ECTS)
 • Managing Global Business Systems and Value Chains (5 ECTS)
 • Operations Development and Strategy (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Udvikling af Key Performance Indicators i en global værdikæde
 • Implementering af IT i et globalt service network
 • Udvikling af en struktureret proces for samarbejde med leverandører


2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du med globaliseringens betydning for virksomhedens innovation og forretningsskabelse. Globaliseringen af virksomheden omfatter ikke kun produktion, men også virksomhedens innovative aktiviteter. Dette semester fokuserer på globalisering og innovation, og dermed på, hvordan den globale virksomhed kan styrke sin innovationsevne.

PROJEKT

 • Global Innovation and Technology Management (15 ECTS)

KURSER

 • Innovation and Change Management (5 ECTS)
 • Strategy, Organisation and Market Creation (5 ECTS)
 • Engineering Key Processes (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Videndeling og innovation i en global værdikæde
 • Idéskabelse i virksomhedens globale innovationsproces
 • Udvikling af en innovativ forretningsmodel
 • Åben innovation i virksomhedens globale værdikæde

3. SEMESTER

Du sammensætter selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine egne interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (langt afgangsprojekt). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

PROJEKT

 • Operations and Innovation Management


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeEMNER

 • Business Process Design in an Offshoring Setup Continuous Improvements and Optimisations in a Procurement Function
 • Upstream Supply Chain: Et konceptuelt framework til at reducere bullwhip effekten
 • How Ideation Techniques Influence Innovation
 • Fostering Innovation in Product Management by Effective Idea Management Process


læs mere om muligheden for virksomheds- og udlandsophold

Andre specialiseringsmuligheder