AAU logo

Økonomi

Innovation, Knowledge and Economic Dynamics

Innovation, Knowledge and Economic Dynamics (MIKE-E) er en international specialiseringslinje inden for cand.oecon.-uddannelsen. Uddannelsen optager både danske og internationale studerende, og under visningssproget er engelsk.

Uddannelsen sætter fokus på samspillet mellem viden, innovation og økonomisk dynamik. Uddannelsen udbygger den studerendes evne til at analysere erhvervsudvikling regionalt, nationalt og internationalt samt til at arbejde med udviklingsstrategier og rammebetingelser for erhvervsudvikling. De faglige elementer er centreret omkring teorier om og studier af industriel dynamik, virksomheder, entrepreneurship, viden og læreprocesser, innovation, økonomisk vækst, handel og globalisering.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts, hvis du ønsker studiestart den 1. september og den 15. oktober hvis du ønsker studiestart den 1. februar.

Opbygning 

Undervisningen tilrettelægges som et samspil mellem kurser, seminarer og projektarbejde.

1. semester

 • Virksomhedsteori
 • Innovationsteori og industriel dynamik
 • Entrepreneurship
 • Kvantitative/kvalitative data og økonometri
 • Projektarbejde

2. semester

 • Viden og læreprocesser i virksomheder og samfund
 • Innovations- og kompetencesystemer
 • Viden, globalisering og virksomheders internationalisering
 • Komplekse systemers analyse og simulation
 • Projektarbejde

På uddannelsens 3. semester har du mulighed for et praktik- eller udenlandsophold i en virksomhed, organisation eller ved et universitet. MIKE-E har oprettet mange konkrete samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter. Desuden er der mulighed for at følge aktiviteter udbudt af Aalborg Universitet, hvor kurser og projektarbejde foregår inden for følgende emner:

 • Viden, vækst, handel og økonomisk udvikling
 • Viden- og innovationspolitik

På 4. semester udarbejdes en kandidatafhandling (speciale). Specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder ved arbejdet med en faglig problemstilling. Du kan vælge at skrive individuelt eller i mindre grupper.

Eksempler på specialeemner:

 • Hvad betyder viden for økonomisk udvikling?
 • Globalisering som udfordring for det danske innovationssystem
 • Hvordan kan samspillet mellem universiteter og industri stimuleres?
 • Hvordan organiseres innovation i forskellige virksomhedstyper?
 • Hvilken politik kan stimulere bæredygtige innovationsaktiviteter?

Se yderligere information om MIKE-E uddannelsen på hjemmesiden www.mike.aau.dk

Denne uddannelse undervises på engelsk - læs mere om uddannelsen i Studyguiden