AAU logo

Musikterapi

Job & karriere

Job & karriere

Gennem uddannelsesforløbet til musikterapeut stifter du i undervisning og praktikophold grundigt kendskab til en række arbejdsområder og klientgrupper, som du kan komme til at arbejde inden for efter endt uddannelse. Dit valg af praktiksted på uddannelsens 9. semester samt dit specialeemne kan få indflydelse på hvilket fagområde, du senere kommer til at arbejde indenfor. Mange stillinger oprettes således i forlængelse af den lange praktik på 9. semester. 

I en undersøgelse af beskæftigelsesgrad blandt kandidater i musikterapi færdiguddannet i 2006-2008, angav 85 % at de var beskæftiget (fraregnet barselsorlov), 95 % angav at de var beskæftiget inden for det offentlige.

Med en kandidatgrad i Musikterapi kan du arbejde som klinisk musikterapeut med behandlingsansvar i samarbejde med læger, psykologer, lærere, specialpædagoger etc. Det kan fx være inden for følgende områder:

 • musikterapi med børn med betydelige funktionsnedsættelser så som autisme, medfødte eller tidligt erhvervede hjerneskader, div. syndromer osv. Se eksempel på TV2Nord [LINK til udsendelse på uddannelsen hjemmeside]
 • musikterapi og behandling af dysfunktionelle familier/børn, f.eks. i institutionsregi
 • musikterapi med mennesker med somatiske sygdomme, som fx børn indlagte med kræft, efterbehandling af operationspatienter, stressbehandling
 • musikterapi med flygtninge og torturofre
 • musikterapi med mennesker med eksistentielle problemer, i privatpraksis
 • musikterapi i med mennesker med psykiske sygdomme, i hospitalsregi eller i socialpsykiatrien
 • musikterapi med mennesker med senhjerneskade, typisk efter trafikuheld
 • musikterapi med mennesker med demens, i plejehjemsregi
 • musikterapi med terminalt syge og døende mennesker, på hospices

Med en kandidatgrad i musikterapi vil du, efter nogle års behandlingspraksis, kunne fortsætte med en ph.d.-forskeruddannelse på vores Internationale Forskerskole i Musikterapi, Aalborg Universitet.

I tidsskriftet Dansk Musikterapi, som du finder på en række af landets folkebiblioteker, er der opdaterede og praksisnære beskrivelser af musikterapeuters forskellige arbejdsområder.

Organisering

Musikterapeuter er organiseret i Dansk Magisterforening og har en landsdækkende faglig klub kaldet Dansk Musikterapeutforening, som inviterer til et årligt 2-dages landsmøde, hvor studenter-medlemmer kan møde færdiguddannede musikterapeuter og få opdaterede informationer om arbejdsmarkedet.

Du kan blandt andet læse mere om hvor færdige kandidater fra Musikterapi finder arbejde, og hvilken type opgaver de har i Kandidatundersøgelsen for Psykologi og Musikterapi 2011.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE